neděle 15. března 2015

Sri Swami Vishwananda hovoří o rozpouštění ega.Sri Swami Vishwananda: 
Příběh Narasimhy je velmi významný. Hiranyakashipu symbolizuje hrdost, ego v celé své plnosti. Toto může být rozpuštěno pouze tehdy, když je zcela předáno Bohu.

Když je Mu odevzdáno, může se rozpustit. Jinak si budeme pořád myslet: „Ano, jsem lepší, než kdo jiný!“ 
Hrdost, i když je velmi malá, je jako řekl Ježíš: „když máte víru jako zrnko (velikosti) horčičného semínka...“ Můžete se modlit. Můžete prosit Matku, aby hrdost odstranila a Ona to udělá. Ale dokud dobrovolně neřekneme: „Pane, tady máš, vezmi si, předávám Ti to", bude stále na nás viset.
Přišel, aby ochránil oddané, nejen tehdy, ale vždy, zjeví se každému, kdo Ho jen zavolá.

(překlad: Uma)

Žádné komentáře: