neděle 8. března 2015

Pilgrimage do Vrindavanu. Den pátý...



"Vrindavan je místo, kde je očištěna vaše pýcha, kde je očištěno ego. Čím více jste pokorní, tím více se vám Pán ukáže."
– 
Sri Swami Vishwananda

Gaura Purnima
Dnes jsme si užili spoustu zábavy, oslavujíc ve Vrindavanu Gaura Purnimu. Gaura Purnima je festival uskutečňující se v březnu, na oslavu narození Chaitanyi Mahaprabhua. Byl v 16. století hinduistickým mnichem, známým  pro vyvolávání uctívání Krišny. Zpopularizoval hnutí "Bhakti" a je znám pro  šíření "Maha Mantry" (Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna Hare, Hare...). Oslava byla přesunuta k hlavnímu vchodu Jiva Institutu, kde jsme oslavili Holi skutečně v módě Bhakti Margy. Myslím, že obrázky vypovídají vše...




Yamuna:
Po oslavě Holi jsme podnikli cestu k řece Yamuně. Najali si loď a pluli nějakou dobu po řece, zpívajíc kirtan. Krišna strávil většinu svého mládí ve Vrindavanu na břehu Yamuny, hrajíc na flétnu  a hrajíc si s Radhou a Gopi na břehu. Věří se, že je jednou z nejsvatějších řek na světě.

Nidhivan:
Po návštěvě Yamuny jsme jeli do Nidhivanu. Níže můžete najít komentář Swamiho k Nidhivanu.
„Nidhivan je místo, kde Krišna prováděl Rasa Lílu. I dnes se to stále děje. V noci v zahradě... nikdo tam nesmí zůstat. Ani zvířata. Takto je Líla Pána přítomna v každé části Vrindávanu."

Rasa Líla je když Gopi z Vrindavanu, poté co zaslechli zvuk Krišnovy flétny, během noci vybíhali z jejich domácností tancovat s Krišnou do lesa. V bhakti tradici je Rasa Líla shledávána největším požehnáním, kterého může člověk v životě dosáhnout. Romantická láska mezi lidskými bytostmi v materiálním světě se jeví pouze jako pokleslý, iluzorní obraz původní lásky duše pro Boha. Věří se, že Krišna provádí Rasa Lílu každou noc s Gopi i dnes, o 5000 let později.

Oslava
Noc skončila tancem a kirtanem, na oslavu Gaura Purnimy. Schopnost Swamiho ukázat nám Lásku, kterou máme uvnitř pro Boha, je vzrušující. Je milostí, že můžeme slyšet kirtan  a užívat si ho. Spousta lidí, i když to má na ně účinek na duchovní úrovni, to neocení. Jen díky Swamimu jsme schopni slyšet jméno Pána a užívat si Jej... On je skutečně Králem Lásky.

Žádné komentáře: