neděle 8. března 2015

Pilgrimage do Vrindavanu. Den pátý..."Vrindavan je místo, kde je očištěna vaše pýcha, kde je očištěno ego. Čím více jste pokorní, tím více se vám Pán ukáže."
– 
Sri Swami Vishwananda

Gaura Purnima
Dnes jsme si užili spoustu zábavy, oslavujíc ve Vrindavanu Gaura Purnimu. Gaura Purnima je festival uskutečňující se v březnu, na oslavu narození Chaitanyi Mahaprabhua. Byl v 16. století hinduistickým mnichem, známým  pro vyvolávání uctívání Krišny. Zpopularizoval hnutí "Bhakti" a je znám pro  šíření "Maha Mantry" (Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna Hare, Hare...). Oslava byla přesunuta k hlavnímu vchodu Jiva Institutu, kde jsme oslavili Holi skutečně v módě Bhakti Margy. Myslím, že obrázky vypovídají vše...
Yamuna:
Po oslavě Holi jsme podnikli cestu k řece Yamuně. Najali si loď a pluli nějakou dobu po řece, zpívajíc kirtan. Krišna strávil většinu svého mládí ve Vrindavanu na břehu Yamuny, hrajíc na flétnu  a hrajíc si s Radhou a Gopi na břehu. Věří se, že je jednou z nejsvatějších řek na světě.

Nidhivan:
Po návštěvě Yamuny jsme jeli do Nidhivanu. Níže můžete najít komentář Swamiho k Nidhivanu.
„Nidhivan je místo, kde Krišna prováděl Rasa Lílu. I dnes se to stále děje. V noci v zahradě... nikdo tam nesmí zůstat. Ani zvířata. Takto je Líla Pána přítomna v každé části Vrindávanu."

Rasa Líla je když Gopi z Vrindavanu, poté co zaslechli zvuk Krišnovy flétny, během noci vybíhali z jejich domácností tancovat s Krišnou do lesa. V bhakti tradici je Rasa Líla shledávána největším požehnáním, kterého může člověk v životě dosáhnout. Romantická láska mezi lidskými bytostmi v materiálním světě se jeví pouze jako pokleslý, iluzorní obraz původní lásky duše pro Boha. Věří se, že Krišna provádí Rasa Lílu každou noc s Gopi i dnes, o 5000 let později.

Oslava
Noc skončila tancem a kirtanem, na oslavu Gaura Purnimy. Schopnost Swamiho ukázat nám Lásku, kterou máme uvnitř pro Boha, je vzrušující. Je milostí, že můžeme slyšet kirtan  a užívat si ho. Spousta lidí, i když to má na ně účinek na duchovní úrovni, to neocení. Jen díky Swamimu jsme schopni slyšet jméno Pána a užívat si Jej... On je skutečně Králem Lásky.

Žádné komentáře: