neděle 1. března 2015

Shivaratri - Prvotní zkušenost.

Oslav Velké noci Pána Šivy se letos zúčastnila poprvé také jedna Swamiho oddaná ze zámoří, sdělila nám své dojmy...

Mé první Shivaratri, 17- 18. února 2015

Před několika dny jsem měla nesmírné štěstí se účastnit Shivaratri ve Shree Peetha Nilaya. Přijela jsem na návštěvu z USA a Swamiho jsem poprvé potkala teprve před několika měsíci, všechno je pro mne poměrně nové.
Myslela jsem si, že Shivaratri bude jen nějaká jednoduchá akce; vzešel z toho celonoční, nezapomenutelný zážitek.

Nyní se musím přiznat, že mne obrázek Śivy vždy tak trochu děsil a pak, vše, co jsem věděla, bylo, že je tmavě modrý, s hadem otočeným kolem krku, nehybně sedící na zvířecí kožešině a vše ničící. Poněkud nedostačující k pochopení.
Je to dosti podivné, mé spirituální jméno je Gaurí (žena Šivy) a spirituální jméno mého muže je Shankar (laskavý aspekt Šivy).
Tak tato událost znamenala příležitost získat osobní poznatky, ačkoliv mé vlastní znalosti o tom všem byly trapně malé.
Cítila jsem se zodpovědná za to, abych zjistila více o našich jmenovcích, a díky radám od některých rezidentů SPN, jsem se rozhodla získat nějaké základní znalosti o oslavě a nečekat jen na Swamiho, aby mi všechno vysvětlil. (Prý je znám tím, že říkává věci jako: „… ale to už jsem vám minule říkal, takže se nebudu opakovat…" a já jsem nechtěla promeškat nějakou zásadní informaci.)

Tudíž jsem se obrátila ke Swamiho knize Just Love 3, aby mi pomohla porozumět tomu, co ten rozruch kolem toho všeho znamená. Několik kapitol v knize je věnovaných Shivaratri a Swami tam detailně vysvětluje smysl a význam každé fáze oslavy.
Zjistila jsem, že Shivaratri je den věnovaný oslavě Božstva zodpovědného za transformaci. Mnoho lidí smýšlí o Šivovi jako o Ničiteli (v pojmu trojosobnosti Brahma/ Višnu/ Šiva čili Tvořitel/ Udržovatel/ Ničitel), ale já jsem zjistila, že nese určité tajemství: je zodpovědný nejen za „ukončení“, On je také ten jediný, kdo umožňuje nový začátek. Je zodpovědný za transformaci, a proto je laskavý, štědrý a vždy dávající.
Také jsem pochopila, že podstatou bylo obětovat tento den připomínání si Šivy a přemýšlení o Šivovi a umožnit tak zahájit speciální proces transformace v nás samých.
A to vše bylo o odevzdání mysli a rozpuštění ega.

Oslava probíhá skrze celou noc, až do východu slunce dalšího rána. Abychom získali co největší přínos, měli jsme zůstat vzhůru a účastnit se 5 obětování k Šivově Lingamu, která byla v 5 hodin ráno, 6 hodin odpoledne, 9 večer a ve 3 hodiny ráno. Avšak pokud byste nemohli, tak žádné obavy, měli byste získat benefit podle toho, kolik obětování jste mohli absolvovat (po celou dobu mé návštěvy zde jsem nebyla schopna zůstat vzhůru po desáté, tudíž jsem si myslela, že nemám šanci. Ale opět, jedna z rezidentek mě ujistila: „Swami Ti pomůže,“ řekla. Předpokládala jsem, že to asi znamená neustálý přísun kávy a donutů nebo tak nějak. Tak málo toho vím…).

Den začal brzo ráno. Skutečně hodně hodně brzo. Pro mne to znamenalo ve 3:30 nejpozději, abych se včas připravila na první ceremoniál yagny v 5.00.
Celý den byl naplněn očekáváním toho, co bude večer. Počínaje 18 hodinou, byly celé ceremonie zajímavé a plné zasvěcení: téměř nepřetržité zpívání Šivova jména a modliteb, hodiny obřadů pujy, yagny a abišekamů; vidět Swamiho se zapojovat, vést obřady a zpívání; pojídání prasadu po každém obětování; přemisťování z Velkého Chrámu dovnitř a ven, ve vlnách tvořených oddanými z celého světa; a co nejdůležitější, tak jako jsme obětovali Šivově lingamu v přední části místnosti, tak jsme i vědomě obětovali naše ego a omezenou mysl Šivovi a žádali jsme o očištění našich omezení.

Tak jak večer pokračoval, cítila jsem se, jako bych byla stále víc a víc ... jaksi, "flexibilní" to je jediné slovo, které mi přichází na mysl. Cítila jsem se méně vázána v ustálených reakcích, které jsem vždy měla, na věci, které se dějí kolem mě a více jsem si byla vědoma nových možností. Také jsem si velmi dobře uvědomovala své posuzování ostatních lidí a všimla jsem si, jak tato hodnocení cítím uvnitř sebe opravdu jako jed. (Je to náhoda, že Šiva sám vypil jed, aby zachránil svět?) 
Naštěstí rytmus modliteb, zpěv bhadžanů a obětování Šivovi se ukázalo mít očistný účinek, který šel pokaždé vždy hlouběji a hlouběji.

Obyvatelé SPN a hosté konající sévu odvedli skvělou práci. Jak to všechno udělali, že prasad se zdál jakoby přicházející skrze celou noc? Jak to všechno obnovili a připravili na další obřad tak rychle? Jak to, že všechno bylo tak čisté, navzdory stovkám lidí pohybujících se v celé budově celou noc? 
To v zákulisí pracovali místní rezidenti, šťastně sloužící Božstvu na své pozemské pouti a velkoryse pobývali v zadní části místnosti, aby hosté mohli získat ta nejlepší místa (byla jsem naprosto ohromena a opravdu vděčna, ale tam nemůžete nikomu složit poklonu, aniž by ji okamžitě neodvrátil zpět s odkazem na Swamiho milost).

Rozbřesklo se, zvládla jsem to.
A nyní, když o tom všem přemýšlím, bylo to snadné. Tak tohle oni mysleli tím, že mi Swami pomůže!
Energie proudila po celou noc přirozeně a bez námahy a dovolila nám ten nejlepší možný výsledek. Cítila jsem se lehčí a jiná. 
Pokud se něco změnilo, tak to bylo hodně hluboko, protože navenek to nebylo vidět.... alespoň zatím ne... ale přesto v sobě cítím něco nového.
Shankar a já jsme šli spát v 7:30 ráno spolu s ranním světlem v oknech a se zcela novým porozuměním Šivy v našich srdcích. 
Děkuji Ti, Shree Peetha Nilaya, a samozřejmě nekonečná vděčnost patří našemu milovanému Gurujimu.

Gauri, oddaná z USA

(překlad Kaltikeyani, Č.R.)

Žádné komentáře: