středa 24. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 4. den.

Vidíte, jen zpíváním, ničím jiným. Tak snadné. Vidíte, jak  je duchovnost snadná. Jak snadné je realizovat Sebe. Není to vůbec obtížné. Je to vše pouze ve jméně Pána -  ÓM Namó Narájanaja" 
-
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016

Čtvrtý den kurzu Bhagavadgíty byl charakterizován zjednodušujícím vysvětlením Krišnových slov Paramahamsou Vishwanandou. Tím, že zahrnul ´urychleně´ obě kapitoly, kapitolu 8 a kapitola 9, skončil večer v ´brzkou´ hodinu, ve 21:30. V průběhu celého dne Paramahamsa Vishwananda vysvětlil a připomenul, jak snadná duchovní cesta může být pro toho, kdo je upřímně oddán Pánu.

Osmá kapitola je nazvána: Akšara Brahma" jóga, a je to v této kapitole, kdy Krišna vysvětluje Ardžunovi, jak je možné dosáhnout Boha v okamžiku smrti. Učí, že je to skutečný oddaný, který je schopen zaměřit svou mysl na Pána v posledním okamžiku života. Ardžuna v reakci na toto tvrzení se snaží dozvědět více.Když člověk přesáhne toto omezení hmoty, když zastaví spočívání na malichernostech, Pán jim začne odhalovat pravdu, a tato pravda je odhalena v srdci člověka. V jiných náboženství říkáme společenství Ducha svatého. Tento duch, který je uvnitř vás, víte, v křesťanství říkají přítomnost Ducha svatého, nemyslete si, že přiletí pták a sedne si na vaši hlavu a udělá si na vaší hlavě hnízdo. Ne. Holubice nepřiletí na vaši hlavu, ale toto společenství se uděje v srdci, společenství mezi duší a Nadduší, duší všech duší. Používáte mysl, očišťujete mysl, aby přistoupila k srdci, ne? Takže když se mysl sjednotí se srdcem, něco jiného vzejde.
Když používáte intelekt, když je mysl očištěna, aby se stala intelektem, intelekt vstupuje do srdce. Co se probudí je vědomí, vědomí duše. Potom duše projevuje sebe sama. Takže toto vědomí ležíci uvnitř duše se pak odhalí. Když je vědomí očištěno, odhaluje duši, ale když ta duše je očištěna, odhaluje Nadduši, nejvyšší duši. To je to, co znamená zjevení. Těm, kteří jsou plně pohlceni v této božské blaženosti, Pán zjevuje sám sebe."
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016


Znovu a znovu Pán Krišna říká Ardžunovi v kapitole 8, aby byl jednostranně zaměřen na Něj. Paramahamsa Vishwananda vysvětluje tuto část Gity velmi praktickým způsobem:

Zde se Bhagaván stává samotným největším terapeutem, víte, terapeutem duše. V této podobě terapeuta poskytuje největší terapii. A tato terapie, kterou poskytuje, On říká: Dej Mi svou mysl! Odevzdej tuto mysl Mně!" Víte, terapeut by vám říkal, že máte udělat tolik věcí, ne?
Zde On dělá totéž také a jako velký terapeut říká: Nechte vaši mysli být zaměřenu na Mne. Neuvízněte v každodenní rutině, nezotročte sami sebe v tomto neskutečném, zpívejte Mé jméno. Jednoduché, nemusíte dělat nic: Nechte svou mysl u Mne a zpívejte Mé jméno. Prosté! Chci abyste udělali jen dvě věci. Dělajíc pouze tyto dvě věci, slibuji vám, že budete věčně šťastni, dosáhnete tohoto štěstí, budete mít věčný klid pouze s těmito dvěma věcmi. Odevzdejte svou mysl Mně. Vy nevíte, jak svou mysl zvládnout, Já vím, jak ji zvládnout. Poté, co jste odevzdali tuto mysl Mně, zpívejte."
Takže odevzdávání té mysli znamená studium Písem. Jděte hlouběji do tohoto poznání. Nakrmte mysl správnými věcmi, transformujte tuto mysl, která je negativní, ve světlo."
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016


Devátá kapitola Šrímad Bhagavadgíty se nazývá: Rádžavidjá Rádžaguhja" jóga, královské poznání, královské tajemství. V deváté kapitole Krišna dále rozšiřuje témata, které se nalézala v kapitole 7, pokud jde o povahu jeho Božství a jak se mu přiblížit skutečnou oddaností. Pán Krišna vysvětluje, že je přítomen v celém stvoření a On je nejvyšší Pán a dále říká, že pro bhaktu, který je Mu odevzdaný, ti dosáhnou Jeho milosti.

Tady Nejvyšší Pán prosí, víte, On je jako žebrák. Prosím vás, abyste to udělali. buďte Mi oddaní, ne kvůli Mně. Je to pro vaše dobro. Zaměřte svou mysl na Mne, ne proto, že chci vaši mysl, ale proto, že si to přejete. Chcete klid mysli. Chcete klid mysli? Toto je způsob, jak klid mysli mít. Uctívat Mne, sloužit Mi, zapojit svou mysl tímto způsobem, považovat Mne za Nejvyšší cíl. Vězte, že jsem Konečný cíl. Vězte, že jsem sám Bůh. Já jsem tento Brahman, který hlásá tato Véda. Jsem to Já, kdo dal tuto Védu, toto poznání. Probuďte se, nechte vaše srdce přebývat u Mne. Bez jakýchkoli pochyb, pokud je vaše mysl u Mne, vaše srdce je u Mne, vaše tělo Mi slouží, dosáhnete Mne."
Zde Bhagaván říká, toto je jediná Nejvyšší cesta k dokonalosti. Odevzdání se je jediná cesta k dokonalosti, ke klidu a opravdovému štěstí, k mysli pod kontrolou, být osvobozen od plané připoutanosti. Učiňte svou meditaci, učiňte život samotný, ať děláte cokoli, meditací k Pánu. Ti, kteří přesahují tělo, mysl a intelekt, budou věčně a vrcholně žít s Ním, žít věčně v této blaženosti."
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016


Čtvrtý den skončil posledním veršem deváté kapitoly: 
Zaměř svou mysl na Mne, buď Mi oddán, nabídni Mi uctívání, skloň se ke Mně. Zapoj svou mysl tímto způsobem a vzhlížej ke Mně jako k Nejvyššímu cíli, dojdeš ke Mně". Pán Krišna (kapitola 9 verš 34)

Paramahamsa Vishwananda skončil večer konkrétně sdělujíc něco zcela specielního k tomuto verši a kapitole:
Meditujte na tento poslední verš a tuto poslední kapitolu, protože je to jedna z nejkrásnějších kapitol. Přijměte ji. Pokud se soustředíte jen na tuto kapitolu, tato láska a oddanost  uvnitř vás poroste."
Paramahamsa Vishwananda, 19 srpna 2016

---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Žádné komentáře: