úterý 27. října 2015

Navaratri 2015 - momenty z prvních tří nocí.

Den 1 – Shailaputri Devi
„Shailaputri představuje požehnání Gurua, „sádhana-bhakti ", tím, že je tou, která dává Šakti, sílu aktivovat něčí sádhanu, aby započal vnitřní cestu. Toto požehnání je velmi důležité, protože ničí pýchu a ego."
-
Sri Swami Vishwananda

Momenty z první noci:
Navaratri bylo zahájeno u chrámu Kálí, kde se oddaní shromáždili, aby obešli Shree Peetha Nilaya. Přední část průvodu se postarala o různá Božstva Božské Matky, zatímco zadní pochodovala, bez ohledu na déšť. Po vstupu do stanu byla Božstva instalována na svá místa na oltáři a všichni lidé vstoupili a zabalili se do svých přikrývek.

Sri Swami Vishwananda byl ve stanu ještě před tím, než průvod dorazil, aby zajistil přípravy pro uvítací obřad.
Jakmile se všichni usadili a byly dokončeny všechny přípravy, Swamiji přednesl krátkou řeč a vedl řízenou meditaci. Ve své řeči zmínil význam Navaratri a zdůraznil, že bychom měli využít těchto devět nocí, abychom pocítili Lásku Božské Matky a byli přeneseni do sídla Narayany. Když Swamiji vedl meditaci, všichni zavřeli oči a upřeli pozornost do svých srdcích. Swamiji vysvětlil, že předtím než Ji (Božskou Matku) uvidíme vně, musíme Ji rozpoznat uvnitř.Obřad začal Guru Pujou. Je důležité si uvědomit, proč vždy děláme Guru Puju jako první, protože je to jen skrze milost našeho Guru, že můžeme získat milost Božské Matky a milost Boha. Po Guru Puje byly provedeny obvyklé rituály, která zahrnovaly Kalash Devíti Bohyní, kdy jsme přivolali každou Bohyni do Kalashe /poháru/, stejně jako Bhairava Puju. Bhairava Puja je základem uctívání Maa, kvůli požehnání Vaishnava Devi démonu Bhairavovi.

Celkově, mezi ráznými bhajany hudebního týmu, recitováním Devi Sahasranam a živými dekoracemi, které podpořily oslavu, skončila noc tancem a skákáním Sri Swamiho Vishwanandy, stejně jako oddaných, z lásky k Božské Matce.
Premiéra Navaratri byla tedy tou, která byla procítěna kompletně v každém směru, a udivovala, co dalšího většího může ještě přijít, protože to byl jen začátek…
-----

Den 2 - Brahmacharini Devi a nově zasvěcení Swami/Swamini

„Brahmacharini Devi nám připomíná, že ve skutečnosti je život velmi jednoduchý. Pokud odeberete všechny okouzlující části svého života, uvidíte, že člověk opravdu nepotřebuje moc, aby byl šťastný, zejména, jste-li na duchovní cestě."
-
Sri Swami Vishwananda

Momenty z této noci:
Druhá noc Navaratri začala iniciováním osmi nových Swami a dvou Swamini. Každý sledoval, jak jeden po druhém, Swami a Swamini, přijali závěrečné požehnání, než oficiálně skončila inaugurace do tohoto řádu. Vpředu každý z nich obdržel také Dandu (hůl), náhrdelník z Tulsi a věnec z čerstvých květin od  Sri Swamiho Vishwanandy.

Jejich jména jsou uvedeny níže, s jejich předchozími jmény jako prvními, stejně jako zemí, za kterou je každý z nich zodpovědný:

Jmenovaný Swami /appointed Swami/
Rishi Nikhilananda - Swami VishwaRevatikaantananda
Zemští Swami /Country Swami/
PORTUGALSKO: Satavarta - Swami VishwaNarashardulananda
RUSKO: Shankarsha - Swami VishwaJanaardananda
RUSKO: Kayaker - Swami VishwaIndushekarananda
ČESKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKO: Raghudas - Swami VishwaBaladharananda

NĚMECKO: Rishi Madhavananda - Swami VishwaMadhavananda
CHORVATSKO / SLOVINSKO / SRBSKO: Chatur - Swami VishwaKanjalochanananda
ŠPANĚLSKO: Ashirvani - Swamini VishwaPrabhaavati Mata
RUMUNSKO a FRANCIE: Ananda - Swamini VishwaGodaavari Mata

Iniciován v roce 2008 poprvé - Ananta- VishwaDhaanamJayananda

Po iniciaci Sri Swami Vishwananda hovořil o tom, co to znamená být Swami, a o důležitosti pokory na duchovní cestě. Zde je výňatek:
Být Swami není něco snadného. Ať už jste Swami, brahmachari nebo oddaný, ​​na cestě bhakti musí být člověk pokorný. Pro dosažení milosti Božství, v jakékoli situaci, musí být člověk pokorný. To je velmi důležité. Pro probuzení Lásky nelze jen říci: „Ach, já jsem brahmacharini" nebo „Jsem Swami" nebo „Já jsem toto" nebo „Já jsem tamto". Jako lidské bytosti byste měli milovat a respektovat všechny, a především, jako Swami, byste měli nastavit lepší příklad, než kdokoli jiný. To je důvod, proč vás Mahavatar Babaji vybral, protože viděl uvnitř vás určité vlastnosti. Nyní si nejste těchto vlastností vědomi, ale to přijde. Toto je vaše dharma!

Když nastolíte v životě jistou cestu, ta cesta se stane vaší dharmou.
Dharma není o tom chodit kolem, pravíc: „Moje dharma je, jen abych se stal léčitelem" nebo se stát tím a tím. Každý má svou /jeho nebo její/ vlastní dharmu. Dharma Grihasthy /pozn.: hospodáře/ je starat se o rodinu. Jaký význam má Grihastha, pokud on nebo ona dělá jiné věci, namísto starosti o svou rodinu? Pokud jste vkročili v životě na cestu, máte tu cestu ctít. Cesta brahmachari je soustředit se na Boha. To neznamená, že někdo je lepší.
Nemyslete si, že když se člověk stane Swami, brahmachari nebo oddaným, ​​oni jsou lepší. Ne, není tam nikdo lepší. V očích Boha jsme si všichni rovni. Jak moc vyzařujete vaše světlo, tolik světla bude On vyzařovat zpět k vám. Nicméně, Jeho láska, Jeho požehnání je stejné.
Tak, to je to, o co vás žádám: Buďte pokorní! Pomáhejte lidem. Milujte všechny. Když máte být přísnými, buďte přísní! Ale to neznamená, že byste neměli respektovat ostatní. Takže, s požehnáním Mahavatara Babajiho, Sri Ramanuja Acharyi a všech svatých, šířte Boží Lásku! 

I přesto, že zasvěcení byly nesporně zlatým hřebem noci, je  na místě si uvědomit, že to vše se konalo dříve, než začalo uctívání Brahmacharini Devi. Zbytek noci zahrnoval yagnu, bhajany, vyprávění Devi Mahatmya a mnoho dalšího. A přesto, po tom co byly dokončeny všechny glorifikace a závěrečné modlitby, vzrušení mělo přesto dosáhnout svého vrcholu a vypukl tanec Dandiya (tanec s holemi). Noc byla opět úžasná všemi možnými způsoby.
Druhá noc Navaratri je tou, na kterou se bude po velmi dlouhou dobu vzpomínat, tím jak každý iniciovaný Swami a Swamini obdržel šířit konkrétní dharmu. Časem každý vyroste do svého příslušného postavení a bude tvrdě pracovat, aby šířit poselství Sri Swamiho Vishwanandy. Tuto noc to nebyl jen začátek práce jako Swami pro těchto deset oddaných, ale byla to také historická noc pro budoucnost mise Sri Swamiho Vishwanandy. Stejně jako Bůh nikdy nedává požehnání v zájmu jedné osoby, tak je tomu i v případě Sri Swamiho Vishwanandy.

Požehnání, které Swamiji dal ten večer každému Swamimu a Swamini je tím, které nebude uchováváno pro sebe, ale je to požehnání, které bude sdíleno s celým světem; je to požehnání, které bude posilovat Swami a Swamini, aby pokračovali v životním poslání Sri Swamiho Vishwanandy: otevírat lidská srdce.

-----
 Den 3 - Chandraghanta Devi
„Chandraghanta šíří klid a věčný mír všude kolem Ní, ale pro někoho, kdo je zlý, je děsivá. Je-li vaše mysl negativní, všechny věci kolem vás budou negativní. Ale pokud vaše mysl je jasná, čistá a klidná, všude kolem vás bude klid."
-
Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Oslava pro Chandraghantu Devi byla pociťována spíše jako rodinná sešlost, než veřejné akce. Třetí noc měla základní téma "Vasudhaiva Kutumbakam" - celý svět jako jedna rodina. V souladu se strukturou těchto obřadů zahrnovala noc puju, yagnu, vyprávění Devi Mahatmya,  a jako vždy hodně zpěvu a tance! Přesto, že závěrečné modlitby skončily a všichni dostali své požehnání a daršan od Chandraghanty Devi,  amrit noci ještě čekal.
Jak se noc chýlila ke konci, Sri Swami Vishwananda požádal, aby každý Swami a Swamini měli malou improvizovanou řeč. Nově jmenovaní Swami / Swamini  vyjádřili svou vděčnost Sri Swamimu Vishwanandovi, a někteří z nich se podělili o své osobní překvapení, že Swamiji je inicioval do swamijského řádu! Bylo několikrát řečeno, že jsou vděčni, že mají Satgurua, který má všechny kvality matky a který může být velice laskavým a přesto stále trestajícím, když je třeba. Byla to láska a zkušenosti, které Swami a Swamini sdíleli pro Sri Swamiho Vishwanandu, co sjednotilo všechny, kteří se zúčastnili - i vzdálenou rodinu, sledující vše přes LiveStream.

Upřímnost každého proslovu ukázala, že nehovořili k davu cizích lidí, ale spíše k rodině oddaných. Chvílemi stan burácel smíchy a jindy bylo ticho se stotožněním se. Poté, co všichni Swami/Swamini měli jejich proslov, Sri Swami Vishwananda zakončil noc několika slovy moudrosti, která dala nahlédnout do role Swamiho a Swamini a o významu respektování druhých:

Swami jsou mými zástupci, zástupci Mahavatara Babajiho, Sri Sampradayi - Sri Ramanuja Acharyi - ve svých příslušných zemích. Oddaní je musí respektovat, ale ještě předtím by oni měli dát respekt; nemůžeme očekávat, že budeme respektováni a milováni, bez respektu a milování druhých.
Všichni mistři a všechna svatá Písma říkají, že by nikdo neměl mít očekávání, „nedopusťte, aby vaše levá ruka nevěděla, co vaše pravá ruka dělá". Když tam nejsou žádná očekávání, jste volní, a to, co vámi protéká, je jen Milost a Láska, jen požehnání, a to není jen pro Swami, ale pro všechny na cestě k Božskému vědomí, na cestě k Narayanovi.
Neustále si připomínejte být pokornými. Stejně jako Krišna v Bhagavad Gítě připomněl Arjunovi jeho povinnosti, Guru připomíná oddaným jejich povinnosti v životě, protože život je proces učení. Je to velmi vzácné, získat milost být pod vedením Satgurua, takže se tím musíte řídit a transformovat sebe. Když vložíte vaše úsilí, cokoli Mistr žehná, se stane aktivním, projeví se.
Po devět dní po celou noc zpíváte, tančíte, myslíte na Maa – to je dobrá technika pro změnu mysli, jinak mysl bude běhat vně. Během těchto devíti nocí vás Maa, pod vedením Mistra, čistí a odstraňuje všechny negativní aspekty, které jste získali. Vyšli jste na cestu, která vás očišťuje a činí vás zářícími. Swami/ni vyšli na cestu služby, takže musí být pokornější než kdokoli, neměli by nikdy očekávat, že je lidé budou respektovat, ale oni by měli vždy dát respekt.

Žádné komentáře: