neděle 12. ledna 2014

Mavatarar Babaji - čas přemýšlet o vašem duchovním pokroku.


Drazí milovaní, 
přichází doba v knize života, kdy čas dovolí člověku přemýšlet o svém duchovní pokroku. Když je člověk v blízkosti a přítomnosti Satgurua, je velmi dobrý čas na kontrolu vlastního života, když s vámi mluví tváří v tvář nebo když dává rozhovory všem lidem. Slova Satgurua jsou určeny pro každého jednotlivce, aby je aplikoval do svého života, prostřednictvím myšlenek, slov a činů. 

Mnoho lidí, podotýkám, říká po takovém rozhovoru „Nebyla dnes Swamiho diskuse krásná a hluboká?" Vzpomeňte si, když jste byli ve škole a učitel četl báseň a pak třída měla čas analyzovat báseň pro její význam – co je to, co pro vás znamená? Vidíte, báseň musí být vykládána v tomto smyslu, pochopit její smysl čtenáři či posluchači. Stejně tak jsou krásná slova Satgurua. 

Udělejte si závazek pro sebe v tomto roce 2014, naslouchat, užít si a pak aplikovat nádherné učení vašeho Satgurua, Premavatara Sri Swamiho Vishwanandy. Pokud nechcete aplikovat jeho učení do svého života, pak dostáváte pouze dočasnou „duchovní výšku", abych tak řekl. To je dobré, neříkám, že to není dobré. Nicméně, pokud chcete uskutečnit skutečný duchovní pokrok v roce 2014, jedním způsobem je aplikovat učení svého Satgurua do vašich každodenních životních zkušeností. To je dobré. 

Nechť požehnání vašeho učitele proudí směrem k vám, jako velká Matka Ganga teče skrze Indii. Pán Šiva přinesl toto požehnání pro vás shůry a zachytil Gangu ve svých vlasech pro vás všechny. Můžete zachytit učení svého Satgurua ve vašich vlasech a vzít si je k srdci v roce 2014 a přivést je do běžného života. 

Takže nyní máte v rukách čas přemýšlet o vašem duchovním pokroku. 

Mahavatar Babaji


Zdroj: Virtual-Babaji-VIshwananda

Žádné komentáře: