středa 29. ledna 2014

Malý příběh z období před Vánoci.

Někteří z nás měli plné ruce práce, aby bylo Centrum na Vánoce hezké. Měla jsem v plánu vyzdobit Swamijimu daršanové křeslo v Light Hall, pro daršan po Vánocích...
Když jsem přišla do Light Hall, uviděla jsem, že prostor a rámy kolem dveří kaple jsou krásně ozdobené barevnými světly. Byla tam Dakshini, tušila jsem, že to udělala ona, a tak jsem řekla: „Ach, tys to udělala tak krásné!" Usmála se a řekla: 
„On to udělal."


Pohlédla jsem blíže jak byla světla zapojena a zeptala se jí, jak to udělala. Opakovala: „Ne, ty to nechápeš, On to udělal, On dělá všechno!" Nyní, trvalo to chvíli, jsem velmi pomalu pochopila, co to znamená!

Ano, samozřejmě! Jsme, v lepším případě, jen nástroje v jeho rukou, ale On je ten, kdo dělá všechno!


Řekla jsem: „No... tak uvidíme, jak teď udělá dekorace pro Jeho daršanové křeslo!" A začala jsem na tom pracovat. 
A udělal křeslo také tak krásné ;-)!
(Drishti)

Žádné komentáře: