úterý 19. listopadu 2013

Kdo je Vishvakhsena?

Poslední dobou při obřadech v Centru SPN můžete stále častěji slyšet jméno Vishvakshena-Vishwakshena /Višvaksena/…kdo se za tímto jménem skrývá?  A co reprezentuje hůl v jedné z jeho rukou?

Swamiji dal odpověď na tuto otázku při srpnovém satsangu, pár informací nyní přinášíme také zde, včetně videozáznamu Swamiho celé odpovědi…


Vishvakshena je generálem armády Pána Maha Višnu, když se na něj podíváte, vypadá jako Maha Višnu sám, reprezentuje jeho kvality… obdobně jako Jaya a Vijaya (strážci nebeské brány), kdokoli se totiž pohybuje blízko jeho samotného, pomáhá mu, vyzařuje jeho kvality. 

Vishvakshena je generál a reprezentuje řád, symbolizovaný holí v jeho ruce, stejně jako řád symbolizuje například Danda – hůl, kterou nosí členové swamijského řádu. Vishvakshena je tedy jakýmsi „policistou“, je tady proto, aby chránil Pána Višnua a vytvořil správný řád, zajišťuje správný řád ve vesmíru, v souladu s tím, že Pán sám je protector-ochránce. 

Když někdo zemře, zemře oddaný, je Vishvakshena s dalšími služebníky Pána Maha Višnu připraven, aby chránil duši této osoby. Pokud tato umírající osoba vysloví, chantuje jméno Pána, vytvoří jakýsi štít, aby tuto duši ochránil, nezáleží co udělala, jakou nastřádala předtím karmu, bude vzata pod ochranu. 

Swamiji líčí příběh, kdy umírající osoba volala svého syna, který dostal při narození jméno Narayana a jen díky tomu, že dotyčný vyslovil v okamžiku smrti toto jméno (myslíc ve skutečnosti na svého syna), byl vzat pod ochranu a šel do nebe. Nezáleží totiž na tom koho volal, jméno Pána je Pán sám, není odlišné od Něj samotného. 

Modlíte–li se k Pánu Vishvakshenovi, je to stejné, jako když se modlíte ke Ganéšovi. Vyznavači Šivy uctívají Ganéšu, zatímco ve vaišnavské tradici je nahrazen Vishvakshenou. Ganéša je manifestací Vishvaksheny (manifestoval se, zrodil se manželce Šivy, Parvati, díky požehnání Pána Krišny).

Žádné komentáře: