neděle 17. listopadu 2013

Ponořte se co nejvíce do sebe a buďte v tichosti.

Když se teď všech zeptám: „Co chcete?" Někteří budou říkat „Já chci lásku", někteří budou říkat „Já chci Boha" nebo „Chci realizaci Boha"

No, to je krásné, ale opravdu to chcete? 

Pokud to opravdu upřímně chcete, pak buďte silní a mějte víru. Věřte! Důvěřujte tomu, co vám Božství dává, věřte tomu, co cítíte uvnitř. Jak se říká, člověk musí mít víru jako dítě, ne? Když se podíváte na děti, jsou svobodné. Příliš mnoho nepřemýšlí. Ale co se stane potom? Pokud dítě zmizí? Převezme to mysl. Myslíte si, že víc víte, takže potřebujete mít důvod. Někdy důvod nemusíte mít. Potřebujete jen tiše sedět a cítit. Cítit a naslouchat, protože když máte pocit, samozřejmě, že to není jen pocit. Když jste zcela v tichosti, je zde také hlas Boží. Boží hlas k vám nemluví jako v dávných dobách. Bude k vám promlouvat přímo z vás. Naučte se věřit tomuto vnitřnímu hlasu a pokud máte stále o tom pochybnosti, zeptejte se ho na otázky. Zeptejte se ho, jestli je to opravdu takhle nebo takhle. Pak to můžete vyzkoušet sami, takže se můžete naučit tomuto vnitřnímu hlasu věřit. To neznamená, že ho jen uslyšíte a přijmete „OK, ano, je to v pořádku. Takhle je to dobré". Ne, když ho uslyšíte, zeptejte se na nějaké otázky a uvidíte, jestli se to opravdu tak děje, pak mu dejte svou plnou důvěru. To je jeden způsob, jak naslouchat svému vnitřnímu já a činit ho silnějším a silnějším. 

Tenhle příklad byl dán samotnou Pannou Marií:

Když se u ní objevili andělé a pozdravili ji „Zdrávas Maria, požehnaná jsi mezi ženami. Pán tě vybral, abys nosila Božího Syna uvnitř svého lůna", neřekla „OK, fajn, to se mi líbí. Ne, řekla: „Jak to bude možné? Nikdy jsem nebyla s mužem". Takže andělé byli s tím spokojeni, protože to potvrdilo její víru. Neměla pochybnosti, ale zeptala se. To je to, co andělé řekli: „Stane se to v souladu s Boží vůlí. Duch do tebe sestoupí a ty počneš". 


Je důležité naučit se tomuto vnitřnímu hlasu věřit a vědět jistě, jestli je to skutečné nebo jestli je to jen fantazie lidské mysli. Učiníte tak kladením některých otázek a přesto budete pozorovatelem tohoto rozhovoru. Átman, duše, bude pozorovatelem tohoto rozhovoru. 
Něco vám povím, to je ta nejkrásnější věc, kterou můžete udělat - sledovat, jak mysl mluví s vyšším Já a naslouchat co slyšíte uvnitř vás. Jak jsem vám řekl dříve, to se stane pouze tehdy, pokud jste v tichosti. Takže se ponořte co nejvíc do sebe a buďte v tichosti, protože když někdo mluví, mluví a mluví, jako to dělám právě teď já, co se stane? Samozřejmě, je radostí mluvit, ale pak jste unaveni. Samozřejmě, že řeknete: „Když si tiše sednu, také se unavím", ale když je mysl klidná, nebudete unaveni. To je okamžik kdy přichází meditace. 

Meditace není jen sedět na jednom místě a zavřít očí a meditovat, jak ji známe v tradičním podání, ale meditace je také pokaždé, když se můžete podívat do svého srdce a uvidět Božství.

Žádné komentáře: