středa 8. září 2010

PROMLUVA Z DARŠANU VE VÍDNI, srpen 2010 (2.část)

Šrí Swámí Vishwananda pokračuje ve své promluvě ve Vídni, v srpnu 2010:

Věřte a nemějte o sobě žádné pochybnosti. K tomu vám povím ještě jeden příběh:

Byl jeden malý hoch, který žil s matkou v lese. Do školy musel chodit přes onen les a každý den říkal: „Mám takový strach, když tamtudy jdu.“

Matka mu na to jednou řekla: „Víš, neměl by ses bát. V lese žije tvůj bratr a kdykoliv ho potřebuješ, zavolej ho. Jmenuje se Gopál.“

Druhý den šel vyděšený chlapec lesem a začal volat: „Gopále, kde jsi,....... proč nepřicházíš“ Tomu Pán nemohl odolat a zjevil se mu, Krišna byl poté vždy s ním. Jednou ředitel pravil, že má druhý den narozeniny a že mu musí každý něco přinést. Chlapec však nic neměl, tak zavolal Gopála. Krišna se mu zjevil a dal mu pro ředitele hrnec másla s tím, že se nikdy nevyprázdní.

„Kde jsi to vzal?“ ptal se ředitel.

„To mi dal můj bratr, jmenuje se Gopál a žije v lese“, odpověděl chlapec.

„Lžeš, ukaž mi ho!“

Šli spolu do lesa a chlapec zavolal svého bratra Gopála. Mluvil s Krišnou, ale nikdo jiný Krišnu neviděl.

„Proč tě nikdo nevidí?“, zeptal se chlapec.

„Nemají v sobě víru“, odvětil Krišna.

Hoch plakal a prosil: „Ukaž se jim, jsi můj bratr.“

Díky jeho lásce Krišna souhlasil a ukázal se všem. Toto udělala víra, touha po Bohu.


Dokud nejste čistí v srdci, snažte se. Žádejte Božství o milost a On vám ji dá.


Na téma změn v životě lidském a o tom jak funguje lidská mysl následně navázal i Pandit Dr. Satya Narayana Dasa a mimo jiné k tomu pověděl i tento příběh:

Byl jednou jeden muž, který hodně kašlal, a když už s tím chtěl něco udělat, šel k doktorovi. Doktor se ho zeptal: „Kouříte?“

Když muž odpověděl, že ano, že se tak cítí „cool“, doktor mu pověděl, že musí přestat....nebo to alespoň omezit.

Na to muž zareagoval: “Dobrá, ale musím si zakouřit aspoň po každém jídle.“

„Ok“, souhlasil doktor.

Za několik měsíců se muž vrátil zpět k doktorovi a byl hodně tlustý.

„Co se vám stalo?“, ptal se doktor.

„No, víte, teď musím jíst aspoň desetkrát za den...“

Tomu se říká změna beze změny...
Zápis a překlad: Zdeněk a Iva / Č.R.

Žádné komentáře: