středa 20. března 2013

Je velmi jednoduché a snadné nabídnout své srdce Bohu.

Je velmi jednoduché a snadné nabídnout své srdce Bohu. Takže, kdykoli si myslíte, že chcete něco nabídnout Pánu, nejdříve mu uvnitř sebe nabídněte své srdce, říkajíc:
„Pane, nabízím Ti své srdce. Už není moje, je Tvé.“


„Nauč mne milovat způsobem jakým miluješ Ty. Nech mne realizovat tuto božskou lásku.“ Duchovnost je jen o vztahu k Bohu a tento vztah lásky k Božství vás učiní realizovanými. Když milujete Boha, zkoušejte neustále to nejlepší, čím by jste Ho potěšili. Když uvidí, že zkoušíte to nejlepší, aby jste Ho potěšili, poběží k vám a dá vám osvobození, dá vám seberealizaci. Konejte neustále vše směrem k seberealizaci, k realizaci Boha a učiňte to cílem svého života. Vše vám poskytne. Cokoli potřebujete vám dá. Bůh neustále každého hledá. Musíte jen věřit, že vás hledá, věřit, že je s vámi po celou dobu. Cokoli děláte – dobrého nebo špatného - je zde. Jeho láska prostupuje vším. Když jedno procento svého srdce otevřete této božské lásce, je to dost.
Pracujte na tomto otevření srdce.
Pracujte na seberealizaci.
Pracujte na poznání jednoty s Bohem.

Žádné komentáře: