čtvrtek 14. března 2013

Noví učitelé Atma Kriya Jógy.

Rodina Átma Krije se může v Čechách směle rozrůstat...
Musím poděkovat novým učitelům, protože právě díky jejich zájmu a faktu, že několik z nich nemluví anglicky, jsem dostal možnost stát se členem týmu „učitelů učitelů“.
V rámci přípravy na kurz jsme v týmu učitelů probrali všechny techniky, jejich účinky i veškeré dostupné otázky pocházející z desítek kurzů v několika zemích a to zcela podrobně.

Po absolvování učitelského kurzu máme v Čechách 4 nové učitele:

Bhavatarini - Jarmila Bartošová, bhavatarini@atmakriya.org , mob.: 00420 731603984
Manjuri - Petra Janásková, manjuri@atmakriya.org , mob.: 00420 732302503
Rohini - Ivana Farkašová,
rohini@atmakriya.org , mob.: 00420 723442929
Swarupini - Ivana Tošnarová, swarupini@atmakriya.org , mob.: 00420 723587143

Nový učitel přibyl také na Slovensku:

Vaman - Peter Korenačka,
vaman@atmakriya.org , mob.: 00421 903349274

Více o nových učitelech se dozvíte v pravidelné rubrice  AK - ČEŠTÍ UČITELÉ ATMA KRIYE - Termíny kurzů

Určitě všichni, kteří čtete tyto řádky víte, že Átma Krija je sádhanou (duchovním cvičením) Premavatára Swamiho Vishwanandy. Je také jednou z nejrychlejších cest ke štěstí, zažívání nepodmíněné lásky a realizaci smyslu našeho života – realizaci Jednoty s Bohem.
Přeji nám všem ať se naše řady rozrůstají. Novým učitelům hodně zdaru a hlavně – hodně žáků, protože čím více lidí bude vědomě pracovat na svém vědomí, tím více štěstí a lásky se na naší úrovni projeví.

Jagadishen

Žádné komentáře: