čtvrtek 28. března 2013

A uviděl nohy Krista.

Ve čtvrtek svatého týdne, si mimo jiné připomínáme Kristovo omývání nohou učedníkům během poslední večeře.

Svatý Bišoi Egyptský byl velký asketa, který prováděl mnoho pokání na poušti...

Jednoho dne se tam objevil starý muž, který byl velmi špinavý, otrhaný, přišel k němu a povídá: "Oh, prosím, jistě musíte chodit po poušti velmi dlouho. Musíte být velmi unaven. Dovolte, abych vám poskytl přístřeší. Nechte mne, abych se o vás postaral."
Tak on, Bišoi, vzal toho starého muže a zavedl ho zpět do své jeskyně  a tam začal omývat tomu člověku nohy. Jak tak omýval jeho nohy, začal s láskou plakat. Cítil tolik lásky...
Plakal tak hořce, že omýval jeho nohy svými slzami. Když se podíval na nohy toho muže, neviděl nohy muže, viděl nohy Krista se stigmaty uprostřed.


(Sri Swami Vishwananda - Ressurect with Christ)

Žádné komentáře: