středa 15. července 2015

Druhý den oslav - nádherné požehnání Sri Swamiho Vishwanandy.


Oficielní program druhého dne Oslav 10-tého výročí Bhakti Margy začal Pujou, kterou vedl Swami osobně, k některým z jeho soukromých murti, včetně Giridharjiho a Thakurjiho. Na konci Swami rozdával požehnanou vodu všem přítomným.


Celý program druhého dne byl velmi nabitý, od 9 do 18 hodin, s různými aktivitami, odehrávajícími se občas souběžně.

- prohlídka Shree Peetha Nilaya
- Satsang s Rišim Nikhilanandou a s Rišim Tulsidasanandou
- přednášky o Simply Meditation, Atma Kriya Joze a Mantra Projektu
- koncert Sati Kasanové nazvaný Giridhari Mantra
- tanec Garbha s holemi, japonský folklorní tanec
- rockový kirtan následovaný Parikramou kolem Shree Peetha Nilaya, spojenou se sankirtanem
- OM Healing, společné cvičení kriya sadhaků


Sri Swami Vishwananda užívající si koncert Sati Kasanové, nazvaný Giridhari Mantra, společně s oddanými

Satsang s Rišim Nikhilanandou (vlevo) a s Rišim Tulsidasanandou (vpravo)


Japonský folklorní tanec (vlevo) a Garbha tanec s holemi (vpravo)

Shree Peetha Nilaya sankirtan Parikrama


Dohromady kolem 250 lidí si souběžně užívalo v různých skupinách OM Healing 

Děti byly také zaměstnány celou škálou různých aktivit

Dětské aktivity Bhakti MargyMezi tím si mohli účastníci užít lahodné jídlo, sladkosti, horké a studené nápoje, ovocné džusy a smothie, zmrzlinu nebo jednoduše obcházet stánky.


Část skvělé improvizované Bhakti Marga kavárny, vlevo od vchodu do Shree Peetha NilayaProgram velké noci Oslav 10-tého výročí Bahkti Margy zahrnoval:

* promluvu o budoucnosti Bhakti Margy, s výhledem na desetiletí, kde byl představen  nový chrám pojmenovaný Sri Kripeshwarnath 
* promluvu Sri Swamiho Vishwanandy o důležitosti změny našich zaměření směrem k našemu životu a Bohu, tak abychom byli plně schopni uchopit příležitost kterou nám dává, realizovat Ho v tomto životě 
* hlavní koncert s Bittu Mallickem a Kirtaniyas
* závěrečné Arati

Cena společnosti World Peace Prayer 

Sri Swami Vishwananda byl vyznamenán touto společností /World Peace Prayer Society/ za jeho vynikající úspěchy ve snaze o světový mír a harmonii.Swamiji obdržel diplom a mírový sloup, na kterém je v 98 jazycích napsáno "Kéž na zemi zvítězí mír". Tento sloup bude umístěn v areálu Shree Peetha Nilaya.


Sri Swami Vishwananda hovoří k oddaným (vlevo), koncert Bittu Mallicka


Koncert Kirtaniyas


Závěrečné Guru Arati

Během tohoto druhého dne oslav zažili oddaní ve Shree Peetha Nilaya nezapomenutelné chvíle, prostoupené láskou Sri Swamiho Vishwanandy a Božské Matky.Žádné komentáře: