středa 15. srpna 2012

Mistr může dát seberealizaci.

Když se vydáte na duchovní cestu, máte jisté cíle a jistá odhodlání. Nic vám nemůže ve vaší cestě bránit, a vy by jste neměli připustit nic, co by vás od vaší cesty odvracelo. Máte odhodlání k realizaci Božství nebo osvícení, stát se relizovanou bytostí. Tu práci musíte konat teď - ne čekat na rok 2012 až Bůh prostě řekne: „O.K. Tolik je miluji, že jim prostě všem stejně dám seberealizaci“.
Pochopte jednu věc: Kdykoli Bůh dává, dává v souladu s tou dobou a podle toho zda je možné věci zvládnout nebo ne. Nedá vám nic co může navenek napáchat velkou škodu. Nedá vám realizaci dokud ji nezvládnete… Je tam také velká zodpovědnost a vy budete muset projít určitým čištěním, aby jste toho dosáhli…


Krišna to udělal. Projevené Božství to může udělat (může dát někomu seberealizaci). Mistr to může udělat, ano, ale je také na každém osobně určit si cíl tak velký jaký chce. Nejen Krišna, mnozí mohli dát tuto realizaci. V Bibli Kristus vždy říkal: „Sešlu svého Ducha na vás“. Během Letnic Duch Svatý sestoupil na apoštoly. Samozřejmě, Mistr tak může učinit. Dotek Mistra, když je žák plně připraven, může dát takovou realizaci. Musíme mít pro to takové odhodlání. Když někdo něco sní, jeho žaludek nebude plný, ale v duchovní oblasti je to možné.
Za Krišnova života, když Pánduovci/Pandavas byli v exilu v pralese, objevil se tam moudrý muž - riši. Přišel do domu Draupadi a pěti Pandavas a řekl jim: „Rád bych něco snědl, ale nejdříve půjdeme a dáme si koupel. Potom, až se vrátíme, mohli bychom si u vás dát jídlo. Pandavas neměli ve svém domě nic. Jediná naděje Draupadi byla obrátit se ke Krišnovi. Tak zavřela oči a volala Krišnu.


V tu chvíli Krišna přišel a řekl: „Má drahá sestro, co mi můžeš nabídnout k jídlu? Jsem tak hladový. Draupadi se podívala na Krišnu a řekla. „Nemám nic, můj Pane. Nemám nic co bych Ti dala.“ Nato Krišna odpověděl: „Jseš si jistá, že nemáš nic? Ukaž mi pánev.“ Draupadi ukázala Krišnovi pánev. Bylo tam pouze jedno zrnko rýže na dně pánve a Krišna ho vzal a snědl. Když ho snědl, povídá: „Oh, můj žaludek je plný.“

Co se stalo? Když riši dokončil koupel v Ganze, jeho žaludek byl úplně plný. Tak k Draupadi nešel.

Pro Mistra je tedy lehké dát realizaci, ale musíte být připraveni.

Z vaší strany, jak jsem řekl, je velmi důležitý cíl být připraven. Není to o roce 2012 nebo nějakém jiném roce. Tytéž věci se říkaly v roce 2000, když všichni očekávali že se něco stane, ale nestalo se nic. Co se odehrálo je, že se lidé stali více duchovními. Lidé hledají Pravdu, což je velmi dobré. Vědět o svém Já nebo dojít do bodu realizace svého Já je velmi důležité.

Odhodlání musí být založeno na lásce, ne na strachu.

(z knihy Sri Swamiho Vishwanandy - Just Love 2)

Žádné komentáře: