neděle 19. srpna 2012

Jaké lekce nám to Pane dáváš?

Povím vám příběh…
Jednou propukl spor mezi vyznavači Šivy a Višnu. Oddaní Pána Šivy řekli: "Šiva je největší!". A oddaní Pána Višnu prohlásili: "Višnu je největší!". Tak Bůh jen prostě hleděl na tyto oddané, na to co to dělají… To trvalo roky a roky, až se nakonec sám Pán rozhodl přijít. Višnu změnil svou podobu na Šivu a šel k vyznavačům Šivy, Šiva se změnil na Višnu a šel k vyznavačům Višnu. Takže všichni velebili svého pána, tvrdíc: "Ach, Ti jsou skvělí. Ti jsou skvělí!“ Po nějakém čase si ale všimli, že Višnu, který je obvykle ztělesněním klidu, byl jiný. A tato kvalita se běžně nachází u Šivy. Oddaní Šivy viděli, že tenhle Šiva je také trochu jiný. On je tak klidný. A začali přemýšlet, "tam je něco špatně." Pak řekli: "Pane, se vším naším respektem, jak se nám to ukazuješ? Jaké lekce nám to dáváš?" V tu chvíli se Šiva změnil na jeho normální podobu - Višnu. A vyznavači Višnu, když se na něj podívali, změnil se na Šivu. Oddaní byly velmi zmatení. Nevěděli co dělat. Tak se nakonec jak Šiva tak Višnu sešli, svolali všechny oddané dohromady, a oni uviděli velké jasné světlo. Nemohli na toto světlo ani pohlédnout A když toto světlo zmizelo, uviděli Dattatreyu, Nejsvětější Trojici - Brahmu, Višnu a Šivu v jednom.

Pán Dattatreya

Tak se naše mysl snaží věci oddělovat, ale podívejte se za to, za to co lze vidět pouze vašima fyzickýma očima. Podívejte se na světlo. Toto světlo, které všichni odrážíte, které každý na tomto světě odráží, to je realita. Když dosáhnete této úrovně, vězte, že jste dosáhli bodu úplné realizace.

Žádné komentáře: