pátek 31. srpna 2012

V každém okamžiku, ať jste kdekoliv, buďte světlem.

Odstraňte veškerou tíhu z vašich ramenou a cestujte dovnitř sebe. K představám použijte svoji mysl, pohleďte na srdce, na vaše fyzické srdce. Je to nádherný orgán který čerpá krev do všech částí těla. Podívejte se jak je nádherné! Uvědomte si to! Hluboko uvnitř v tomto orgánu je ta největší věc která byla člověku dána!

S každým úderem vaše srdce říká:

"Pust mne ven!"

Božství volá z hloubi vás:

"Pust mne ven!"

Ale vy jste ti kdo mají klíč.


Otevřete toto srdce, učiňte toto srdce z masa světelným srdcem, světlem které mysl nemůže pochopit, světlem bez formy, světlem bez jakékoliv barvy, dokonalým krásným a nejvznešenějším světlem, jasnějším než Slunce.
Pak uvidíte světlo ...kdo skutečně jste. Jednou ho uvidíte, jednou to budete mít - nevzdávejte se toho. Stále ho udržujte a vyzařujte toto světlo. V každém okamžiku, ať jste kdekoliv, prostě buďte světlem. Prostřednictvím tohoto světla se děje uzdravení, prostřednictvím tohoto světla bude uzdravena bolest, prostřednictvím tohoto světla bude dosaženo realizace.

Žádné komentáře: