neděle 2. září 2012

Přijď Matko Gango. Očisti nás, očisti naše srdce, očisti naši mysl…

Ježíš znal význam křtu. Věděl, jakou má voda sílu – je tak silná, že může někoho očistit. Nemyslete si, že Jordán je svatý proto, že tam byl Ježíš. Ne, skrze modlitbu poznali, že tam byla přítomna Matka, Matka aby se postarala o děti, aby děti očistila. On znal sílu vody.

Při všem co děláme používáme vodu k čištění. Když něco čistíte, vezmete vodu na omytí a k vyčištění věcí. Voda je čistá a odnáší všechny nečistoty. Vezměte si talíř. Omyju ho. Poté, co jsem ho omyl, talíř je čistý, ale kam zmizela ta špína? Ta nečistota jde do vody. Voda nečistoty odnáší, ale nemůže se znečistit. Po určité době se nečistoty usadí na dno a voda je opět čistá. Ona ví, jak čistit. Ona ví, jak se očišťovat, a to je důvod proč ve všech rituálech – mluvíme-li o křesťanství, mluvíme-li o islámu, mluvíme-li o hinduismu, buddhismu, u všech náboženstvích uvidíte, že tam je voda. Křesťané jezdí do Lurd, k Jordánu, ponořit se do vody, aby se očistili. Muslimové jdou do Mekky a vezmou si odtud Zamzam – Svatou vodu. Očistí se vodou, vezmou si vodu domů a pijí ji. Hinduisté jdou získat Svatou vodu do Gangy a ponořit se do ní. Ve všech tradicích je voda tak důležitá, protože nás čistí, očišťuje nás. Proto, když přivoláváte tři řeky - Gangu, Yamunu, Saraswati - přivoláváte všechny řeky, přivoláváte všechny matky - "Přijď Matko Gango. Očisti nás, očisti naše srdce, očisti naši mysl. Očisti nás od nečistoty kterou naše mysl vytváří." Přivoláváte Jí.

Kvůli abišekamu musíte porozumět významu obětování. Nabízíte vše co přichází od Pána zpět Pánu. Vše co pochází od Něj se s Ním opět sloučí a nakonec s Ním splynete v jedno. Jak dlouho to trvá závisí na každém individuelně. Pokud chcete, aby to bylo rychlejší, bude to. Pokud chcete, aby to bylo delší, bude to trvat déle. Je na každém z nás nabídnout zpět Pánu co od Něj pochází.

Řeka Yamuna, která teče v blízkosti Vrindavanu: říká se, že Yamuna už byla posvátná, ale Yamuna se stala ještě více posvátnou, když si v ní hrál Krišna, když se v ní Pán koupal. Představte si, jak je Yamuna požehnaná, když mohla v sobě hostit Pána každý den od dob kdy byl malý. V den kdy se narodil se mohla dotknout jeho nohou!


Když přivoláváme Pána, musíme Ho rovněž vyvolat v našich srdcích. Když nás kompletně obdrží, staneme se Jím.

Žádné komentáře: