pátek 14. září 2012

Novinky ve Shree Peetha Nilaya.

Je tomu již měsíc, co je přestěhován chrám. Na obrázku je nový oltář s Božstvy. Je to tu mnohem příjemnější, s vymalovanými stěnami, funkčními světly, s novým kobercem a záclonami, stejně jako další izolací proti chladu, umístěnou pod okny. Jsou zde také nové radiátory a protipožární dveře, které vedou na dřevěnou plošinu (obrázek níže), kde se někdy, když je pěkné počasí, uskutečňuje Om Healing.

Zde můžete vidět Swamiho daršanové křeslo. Skvělá práce šikovných rukou Mataji z Portugalska, Varadhy. Tentokrát je vybrána jako dominující barva růžová. Ačkoli se obávala, že Guruji bude chtít barvu změnit, jeho komentář byl více než pozitivní.

Letos se léto ve Springenu moc nezdrželo, jako by ani nebylo. Bylo trochu teplé, ale ne horké. Trochu více slunce svítí v těchto dnech, ale také je cítit, že se blíží podzim-zima. Ze zkušeností plynoucích z loňské zimy, jsme se letos připravili  na dlouhou dobu chladu včas. Za několik málo týdnů jsme pro Vás připravili sto krychlových metrů dřeva na vytápění.

Začaly také práce na dolním parkovišti, kde se bude stavět několik parkovacích míst, a to zejména pro náš bagr.

Práce probíhají všude kolem. Na obrázku vidíme pracovité ruce dvou brigádníků na sévě, kteří přemísťují zeminu, jako ochranu před dešťovou vodou.

Jednou z nejdůležitějších prací před otevřením Centra je oprava střechy nad hlavním atriem a recepcí. Na výměnu polokoulí, které slouží jako světelná okna, jsme si najali odborníky.

Níže uvedený obrázek ukazuje jedny z mnoha nově vybudovaných protipožárních dveří. Mnozí z vás, kteří navštívili během poslední doby Shree Peetha Nilaya, mohli vidět mnoho pokojů bez dveří. Konečně jsme schopni zařídit jejich pořízení a instalaci.


Děkujeme Chaturanandovi za aktuelní informace.

Žádné komentáře: