úterý 4. září 2012

Když Bůh sestupuje, když přichází na Zemi, přichází pro všechny stejně.

Říkáte: "Pane, vezmi si celý můj majetek. Zbav mne veškeré té negativity." Všichni se chtějí zbavit veškeré negativity. To je dobře, že se jí chtějí zbavit. Tak se na ni nevažte. Vesele mu ji nabídněte. Říkejte: "Podívej Pane, musíš přijít, tak si ji vezmi jako dárek!"
Začneme s přivoláváním.
Nejdříve začneme tím, že se budeme modlit za svět, ať je všude mír, ať je mír v každém z vás, v každém jednotlivci, ve vaší mysli, ve vašem intelektu, ve vás samotných.
Pak budeme zpívat mantry za mír ve světě, protože modlitbu neděláme pouze pro sebe. Když se člověk modlí, ovšemže se modlí také pro sebe, protože člověk se musí posouvat, je třeba se zbavit všech svých věcí. Ale především se modlíme za všechny – za lidi které známe i lidi které neznáme, za ty které máme rádi i ty, kteří se nám nelíbí, za lidi kteří jsou nemocní, lidi kteří potřebují pomoc.
Když On sestupuje, když přichází na Zemi, přichází pro všechny stejně. Když přichází, když Jej sem zveme, přivoláváme Ho také pro celý svět. I když tady je sto lidí a milióny kteří žijí ve světě, On je v srdci každého člověka. Cokoli dělají, On je uvnitř nich. Tak přivoláváme toto vyšší vědomí. Když vzýváme toto super-vědomí aby přišlo, v srdci každého člověka také vzýváme Jeho. Přivoláváme Ho, aby probudil mír v srdcích lidí.

Žádné komentáře: