úterý 15. března 2016

Z Mahášivarátri 2016.


Mahášivarátri je obdobím roku, kdy se společně scházíme na počest největšího bhakty ze všech, Pána Šivy. Od zvuků bubnů damaru, až po výkřiky "Hara, Hara Mahádév, byla noc naplněna oddaností k nejvyššímu ničiteli, Šankarovi. Jak již bylo zmíněno v předchozích příspěvcích, Pán Šiva je symbolem pro zničení našeho ega a pýchy, ale není to jen tato destrukce, kterou si připomínáme. Na Mahášivarátri nabízíme naši vděčnost Pánu Šivovi pro velké požehnání a oběti, které dal a v zájmu lidstva podstoupil. Jeden takový případ byl, když Šiva zachránil dévy a asury, během stloukání "Oceánu mléka", před smrtelným jedem "halahala." Je to kvůli Šivově oběti lásky, mezi mnoha jinými důvody, že slavíme Mahášivarátri.


Ranní modlitby začaly již v brzkou hodinu, v 5 hodin, nejprve uctíváním Gurua. Guru púdža svou oddaností udávala tón pro oběti, které přicházely. Poté, co přišel Šrí Svámí Vishwananda, začala již Kalaš púdža, a netrvalo dlouho a Svámídží začal nalívat vodu na Mritjum Bagešvar lingam a jeho osobní božstvo, Giridharidžího. Současně byla prováděna jadžňa svámími Bhakti Margy. Poté, co jadžňa dospěla k závěru a Gurudží dokončil svou první část abišékamu, každý mohl nabídnout jak vodu, tak bilva listy lingamu a Giridharimu. Ráno skončilo zpěvem "lingaštakam" a modlitbami k Pánu Šivovi, ujišťujíc, že nadcházející noc bude úspěšná.

Večerní slavnosti odstartovaly silným začátkem. Šiva bhadžany byly rokovány a oddaní vstali k tanci. Se zpěvem "Bam Bam Bhole! Bam Bam Bhole!", uprostřed zpívání "svaha", během jadžňy, energie rychle narůstala.

Modlitby se jen zintenzivnily, když dorazil Šrí Svámí Vishwananda. V průběhu celé noci Swamídží obětoval Šiva lingamu a zpíval bhadžany věnované Mahádévovi. Mezi tím vším každý člověk mohl pokračovat učinit prospěšné oběti Mritjum Bagešvar lingamu.Poslední púdža byla nejvelkolepější ze všech. Jak je Pán Šiva snadno spokojen i s nejmenší obětí, lze si jen představit, jak potěšen Mahádév mohl být, bohatými tácy prasádu. Tým kuchařů skutečně odvedl pozoruhodnou práci. Prasád sám byl vytvořen jako Šiva lingamy a s designem Šivova trojzubce. A když obřad skončil, chuť doplnila prezentaci, a protože se Pán uskutečně stará jen o lásku, která je obětována, Mahádév byl pravděpodobně také potěšen službou kulinářské dovednosti.


Směrem k časným ranním hodinám byl boj se spánkem většinou vítězně překonán a přiblížilo se závěrečná obětování. Množství vibhúti, které Swamídží nabídl Pánu Šivovi bylo pozoruhodné. Kopce a kopce se hrnuly na lingam. Když byly dokončeny závěrečné modlitby, Gurudží hovořil krátce o noci oslav a vedl řízenou meditaci pro Matku Zemi. 
Zde je malá ukázka toho, co bylo řečeno:

Vite, požehnání, které jste obdrželi, vězte, jak jsem řekl, pozvednutí, které jste dnes obdrželi, v ostatní dny neobdržíte. To je důvodem, proč je tento den považován za velmi vyjímečný. Včera (na přednášce o Šivovi) jste slyšeli o Pánu Šivovi. Takže víte, kdo Bhagaván Šankar je, a víte, jak důležité je mít Jeho požehnání a mít také požehnání Má Bhagavati Džagadambe, protože otevírají dveře pro Giridhariho, aby odhalil sám sebe. Giridharidží je velmi plachý. (No, než se zjeví je plachý, poté, co se zjeví, již tak plachý není). Ale dokud nedosáhnete tohoto bodu, klepat na Jeho dveře, potřebujete požehnání Pána Šivy. To je důvodem proč vidíte, že po válce Mahábhárat Bhagaván Kršna sám řekl Pánduovcům: "Nalezněte útočiště u nohou Pána Šankary. Jděte a konejte pokání a když On přijde, když se vám zjeví, pak víte, že vše, co jste udělali, bylo odpuštěno." Tady to řekl sám Bhagaván Kršna, víte.

Takže jste obdrželi spoustu požehnání. Tento svět, Matka Země, teď potřebuje vaši modlitbu, víte. Požádám vás o pouhé dvě minuty. Vím, že jste velmi unaveni a uvažujete o tom jít spát. Dokonce i teď, když řeknu zavřít oči a myslet na Matku Zemi, budete usínat. Tak vás požádám jen o dvě minuty vašeho času. Modleme se za mír. Víte, řekli jsme dříve: "Loká Samastá Sukhino Bhavantu". Modleme se za každou z vašich zemí, každou z vašich rodin a tak dále. Ale pojďme se pomodlit za Matku Zemi všeobecně, za mír v tomto světě. Protože, pokud není mír, nemůžete se opravdu soustředit na Bhagavána, je to tak? Když je mír, pak je to snadné. Další příležitostí přijet na oslavy do SPN je například Ráma Navami, které se uskuteční 15. dubna 2016.

Žádné komentáře: