úterý 22. března 2016

Duchovní prázdniny ve Shree Peetha Nilaya.Hrdambuje karnika madhya samsthe
simhā sane samsthita divyamurtim
Dhyā yed gurum candra kalā prakā sam
cit pustakā bhī stavaram dadhā nam

Meditujte o Božské podobě Gurua, 
který sedí na trůně ve středu srdce lotosu, 
který svítí jako Měsíc, 
který propůjčuje požadované dobrodiní 
a vyzývá otevřít knihu vědomí.
-
Šrí Svámí Vishwananda
 (Šrí Guru Gíta)

V polovině ledna se ve Shree Peetha Nilaya konal pětidenní retreat pro rezidenty, který by se dal nazvat "duchovními prázdninami". Dnes se s vámi chtějí podělit o tuto malou zkušenost:
Byl to mix "Atma Kriya Yoga Retreatu" a "Silent Retreatu". Ukázalo nám to všechny krásy každodenního praktikování, význam osobního sádhany, a jak je důležité být  sám disciplinovaný v našem každodenním životě, se zaměřením na naši službu. A najít rovnováhu mezi sévou a sádhanou je důležitý bod.
Tento retreat byl naší sévou po dobu 5 dnů, neprováděli jsme naši "normální" sévu. Bylo to totální ponoření se do retreatu. Kurz byl požehnán Gurudžím a byl to opravdu dar od něho pro nás všechny.
Každý den začal súrja namaskar, ásanami z AKY a skupinovým praktikováním AKY. Prováděli jsme všechny techniky, program byl opravdu ucelený!

Pak snídaně v tichu. Snažili jsme se být v tichu při každém jídle.
Pak v 10:00 jsme šli na džapa procházku. Při džapa procházce je velmi důležité udržet velmi pomalé tempo, a pro celou skupinu, aby se pokusila jít ve stejném tempu. Nepřetržitě zpíváme mantru "Óm Namó Nárájanaja", slabiku za slabikou přizpůsobujeme naše kroky Óm-Namó-Nárája-naja. Tímto způsobem můžete cítit krásu a sílu božského jména, slyšet jednotlivý dech, cítit všechnu krásu ticha, každou minutu života...Svědectví:
"...to, co jsem cítil během džapa procházky, byly stále pouze 3 momenty. Kráčel jsem se a mohl jsem slyšet jak v některých chvílích měli všichni stejný krok (ve stejném tempu) a to byl opravdu silný pocit společenství. Mohl jsem opravdu vidět kroky zářící světlem. Protože pokaždé, když jdete nevědomě, vlastně to Matce Zemi ubližuje. A velmi často jsem přemýšlel, že bych měl chodit po rukou. To abych neurazil Matku Zemi, tím, že na Ni šlapu svýma špinavýma nohama... A to je skutečně opak toho než když jdete a děláte mantru, dáváte Jí skutečně lásku, dáváte světlo, děláte opak." 
Svámí Vishwakeshavananda
...podívejte, jak krásná je Božská Matka příroda. Během retreatu bylo počasí úžasné a přišla skutečná zima v celé své kráse.


Při jedné džapa procházce jsme navštívili naše krávy, byl to sladký okamžik.

Po džapa procházce nastává výuka. A během první lekce riši Tulsidasananda vysvětlil, jak správně meditovat. První lekcí je: "nehýbej se." Je třeba udržet klid a to nejen fyzický, ale i duševní. Respektuj prostor druhého. Cvičení ve skupině, v tichosti a bez sebemenšího hnutí, je silnější. Slogan "nehýbej se", se stal neoficiálním heslem celého retreatu! Člověk si myslí, že pochopil, co znamená "nehýbej se ", dokud doopravdy neudělá tuto meditaci! Nepohybuj se a samozřejmě si neustále připomínej, že každý dech je dech Pána!
Při výuce učitelé sdíleli informace s velkým zájmem a hovořili o AKY technikách, o mudrách, a každá lekce byla doprovázena  skupinovou meditací pod vedením rišiho Tulsidasanandy.


Po obědě jsme si přinesli naše knihy do Bhajan café, které bylo přeměněno na útulný obývací pokoj, vždy s hořícím krbem, abychom si v tichosti četli. Každý z nás si ke čtení přinesl Gurudžího knihy. Někdo četl Guru Gítu, a někteří četli knihy Jen Láska/Just Love a mnozí studovali Gurudžího komentáře k Bhagavadgítě. Byl to skvělý čas, kdy jsme se všichni sešli, abychom pili nektar z knih našeho Božského Mistra!

Svědectví:
"Byl to skvělý zážitek. Pojmula jsem retreat jako šanci být několik dní v tichosti, ale po druhém dni se moje mysl stala šílenou a hlasitou. Bylo to jako by na mne non-stop křičela. Tak jsem začala znovu někdy mluvit... ne moc, ale snažila se mlčet uvnitř spíš než venku, a jen přijmout cokoli je. Najednou se to uvnitř změnilo a moje mysl se stala klidnou a tichou, což se zdálo růst více s každým cvičením krije. Bylo to úžasné! "
Amravati

V 17:00 jsme šli na parikramu kolem ášramu. Od nového roku to bylo Gurudžího přáním, pro všechny obyvatele, provést parikramu kolem ášramu v 17 hodin každý den, v tichosti s vnitřním zpíváním manter, ale rychlým tempem.
Nemůžeme nakreslit kružnici bez středového bodu. Pán je centrem, zdrojem a podstataou našeho života. Poznávaje Jej jako ohniskový bod v našich životech, zabýváme se naší každodenní prací. Takže když chodíme kolem, přijmeme, že naše jednání a myšlenky jsou vždy soustředěny kolem Boha.
V 17:30 jsme se sešli na OM Chanting. Skupina OM Chantingu byla pozoruhodně silná, protože zvuk rezonoval hluboko a atmosféra byla transformována. Je úžasné také vědět, že když se člověk účastní OM Chantingu, pomáhá Matce Zemi. 
Pokud jste ještě neslyšeli o OM Chantingu, neváhejte navštívit hlavní webové stránky pro více informací: www.omchanting.org
Po OM Chantingu jsme prováděli naší druhou sestavu AKY společně, abychom dokončili noc s Božským přijímáním.Poslední den retreatu nám riši Tulsidas řekl, abychom přinesli naše knihy po obědě do kavárny, že tam na nás čeká překvapující aktivita. Všichni byli v očekávání, ptali jsme se sami sebe: "Co je ta nová věc, která nás čeká?" Po obědě Tulsidas vyprávěl příběh o jednom z nejdražších oddaných Boha, který prováděl sévu a neustále přemýšlel o Bohu. A pak nám Tulsidas oznámil, že bychom to všichni mohli udělat stejně! A tak jsme společně vyčistili celý ášramu odshora až dolů.
Byl to duch jednoty! Vše bylo provedeno pro Něho a s Ním! Hlavními body během sévy bylo být v tichu, zpívat mantru, a sloužit s duchem přímo sloužícím Pánu.


"Ve slově karma jóga, první část je karma - služba - a druhá část je jóga. Jóga je jednota. Prováděním karma jógy, prostřednictvím konání služby, přinášíte jednotu, kterou máte uvnitř vás, někomu jinému... Prostřednictvím této jednoty je spousta karmické negativity, kterou jste vytvořili z minulých životů, spálena. To je důvodem, proč čím více služby děláte a čím více pomoci dáváte, tím lépe." 
Šrí Svámí Vishwananda
(Just Love 2/Jen Láska 2)

Poslední den retreatu, každý účastník sdílel jeho/její zkušenosti, které měl za posledních 5 dní. Každý z nás zažil nebo objevil něco nového. A nejen, že jsme zjistili něco pro sebe, ale všichni jsme se stali navzájem bližšími. Navíc jsme všichni vyjádřili ochotu pokračovat, dělat naše kriju společně a meditovat více než jsme dělali v minulosti. Komunita se skutečně sjednotila jako jedna rodina, a retreat se ukázal být velkým úspěchem.


Služte, děkujte,
meditujte, cvičte Atma Kriju:
Prostě milujte.
S láskou ze Shree Peetha Nilaya.

"Pokud následujete svou cestu, máte svou vlastní sádhanu. Užijte si to a milujte to! To je to, co vás přinese blíž a blíže ke svému skutečnému Já. To je to, co probudí tuto hlubokou touhu po Božství, protože jakmile jste tuto sladkost Božství ochutnali, budete chtít víc a více. Tohle je lék, který vám Božství dává, a je to sladkost Jeho léku, kterou budete stále chtít "
Šrí Svámí Vishwananda 
(výňatek z Just Love 2/Jen Láska 2).

Žádné komentáře: