čtvrtek 24. března 2016

Velikonoce ve Shree Peetha Nilaya.

Jako každoročně se ve Shree Peetha Nilaya bude i letos konat oslava Velikonoc také v duchu ortodoxní tradice. 


Pro připomenutí uvádíme, co se v jednotlivé dny odehrává

Zelený čtvrtek je dnem před ukřižováním Ježíše Krista. Na Zelený čtvrtek si připomínáme čtyři důležité události v životě Ježíše Krista, z nichž první je "instituce eucharistie." Bylo to v tento den, že si Ježíš vzal obojí, chléb i víno, a vysvětloval svým učedníkům svaté přijímání. Druhá událost je "omývání nohou". Tímto aktem Ježíš demonstroval svou pokoru a své poslání, ukazujíc, že On přišel jako služebník lidstva. Třetí událost je známa jako "modlitba v zahradě." S vědomím, že ukřižování je blízko, se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě a znovu potvrdil své plné odevzdání se Bohu Otci. Čtvrtá událost je "zrada" Ježíše  Jidášem Iškariotským. Jidáš zradil Ježíše polibkem a druhý den byl Ježíš ukřižován. Na Zelený čtvrtek si připomínáme tyto události prostřednictvím biblických čtení, ortodoxních obřadů a účastí na tradici omývání nohou.


Velký pátek. Jedná se o velmi obřadný den, kdy Kristus zažil utrpení a ukřižování na kříži. V tento den slavíme tři hlavní bohoslužby: královské hodiny, nešpory /večerní modlitby/a sejmutí Krista z kříže a balení Kristova těla s uctíváním epitaphiosu /ikony/ s vnějším průvodem.
Zaměření tohoto dne je na utrpení, smrt a pohřeb našeho Pána Ježíše Krista.Na Velkou sobotu, v den mezi Ježíšovou smrti a zmrtvýchvstáním, v den bdělého očekávání, je kladen důraz na Kristův hrob. 
Na velkou sobotu se odehrávají následující události - služba Kristu sestupujícímu do Hádu, modlitba za mrtvé a lamentace během dne. Později večer slavíme o půlnoci vzkříšení. Rozsvěcují se paškály /velikonoční svíce/, nasvěcují se všechny svíce a koná se průvod s ikonou vzkříšení a biblí.


Paša (Svatá neděle), připomíná vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a je nejstarším, nejctihodnějším svátkem církve, velkým křesťanským svátkem, samé centrum a srdce liturgického roku, den, ve kterém Pán vstal z mrtvých.
V tento den provádíme liturgii sv. Basila, evangelium vzkříšení v několika jazycích, homilie sv. Johna Chrysostomose a rozdělování posvěceného chleba všem přítomným.

Více informací a časový rozvrh pro jednotlivé dny naleznete na:
http://www.bhaktimarga.org/events
Na všechny události je nutné se registrovat:

Žádné komentáře: