úterý 22. listopadu 2016

Z Retreatu Absolutno na Tenerife se Svámím Vishwabaladharanandou.

Džai Gurudév, přinášíme vám zprávy a obrázky z prvních dvou dnů Retreatu Absolutno se Svámím Vishwabaladharanandou na ostrově Tenerife...

Džai Gurudév drazí přátelé,
dnešním dnem začal retreat Absolutno se Svámím Vishwabaladharanandou na ostrově Tenerife.První den pobytu jsme zahájili Babajiho pozdravem slunci. Dopoledne jsme strávili v malebné krajině národního parku Pico de Teide, kde provedl Svámí Guru púdžu a při Satsangu nám předal poznání Akademie Bhakti Margy.
Vysvětlil podstatu linie Paramahamsy Vishwanandy, kterou je Vašištaadvajta, a detailně popsal 7 forem manifestace Pána. Přítomnost božstev linie byla v tu chvíli hmatatelná. Někteří z účastníků zažívali pocity jednoty s okolní krajinou a stavy sat-čit-ánandy.

Toto poznání tvoří základní pilíř učení Paramahamsy Vishwanandy a Bhakti Margy. Krásný den jsme zakončili na pláži koupáním, meditací při západu slunce a OM Chantingem.----

Džai Gurudév,
Druhý den retreatu Absolutno se Svámím Vishwabaladharanandou na Tenerife jsme přivítali společně ranním pozdravením Babaji súrja namaskár a vyrazili na další energeticky silné místo parku Pico de Teide. Cestou jsme projížděli několik kilometrů rozsáhlým sopečným kráterem. Na místě nejprve Svámí Vishwabaladharananda provedl Gurupúdžu k zemským padukám Paramahamsy Vishwanandy, po které následoval Satsang.Na úvod Satsangu Svámí prověřil naši pozornost a paměť a nechal nás vyjmenovat sedm manifestací Pána, kterými se dává lidem: Para – Vasudevaya; Viyuhaa – Brahma, Višnu, Šiva, Šakti; Vibhava – inkarnace Dašavatára; Antaryami – manifestace v srdcích každé bytosti; Skripta – svatá písma; Arča – múrti; a sedmá je Božské jméno –  džapa. Na to navázal dalším tématem satsangu z Akademie Bhakti Margy, které je přímým učením Paramahamsy Vishwanandy. Tématem dne byla filosofie Vašištaadvajta védánta, která je filosofií Paramahamsy Vishwanandy. Tato filozofie se skládá ze tří komponent: Tattva – poznání existence; Hita – způsob, jak átma může najít vztah k paramátma; a Purušartha – smysl lidské existence, kterou je mókša, tedy osvobození od pout karmy a cyklu zrození a smrti. Svámí kladl důraz na cestu bhakti, která je tou nejpřímější cestou vedoucí k nejvyššímu cíli našeho zrození – osvobození z koloběhu zrození a smrti, které je možné pouze díky Šaranagati – úplnému odevzdání se u nohou Pána.


Celý den byl zakončen OM Chantingem na pláži a nejsilnější sádhanou - meditací na jméno Paramahamsy Vishwanandy.

(Zprávy z dalších dnů tohoto retreatu vám budeme postupně přinášet v následujících dnech, zůstaňte naladěni spolu s námi...)

Žádné komentáře: