pátek 25. listopadu 2016

Moudrost Paramahamsy Vishwanandy. (Jak pracuje Guru.)


Cokoli prochází skrze učitele, to, co je na učitele napojeno, obdrží vše. To je důvod, proč jsem  také včera říkal, že se stanete nádobou amritu. Nezůstanete prostě tak jak jste, ale dosáhnete naplnění cíle života. Tímto způsobem se Milost Božství projevuje v Guruovi. Jak říkáme: „Guru Brahma, Guru Višnu, Guru Dévo Mahéšvara. Guru Sakšát Parambrahma, Tasmai Šrí Gurave Namaha."  Védy prohlašují Gurua za Brahmu, Višnua a Šivu. 
I v Gitě Kršna řekl: „Ten, kdo mne bude potřebovat, přijdu a projevím se jako Guru." Takže velikost Mistra, velikost toho znát svého Mistra a přijmout šikšu, obdržet požehnání a milost Mistra, je vzácná. A jakmile ho člověk má, nese si ho s sebou. Nese toto požehnání stále. Není to tak, že si jeden den řeknete: „Ok, dnes jsem s tímto Mistrem a zítra s tamtím Mistrem". 
Existuje mnoho lidí, kteří provádějí „guru hopping" /pozn.: běhají od jednoho Gurua ke druhému/, víte. No, je to normální, protože člověk hledá, víte. Dokud člověk nepocítí tuto lásku, toto přitahování, není tím stržen, bude stále hledat, ne? Ale jakmile jste toto pocítili, musíte do toho proniknout a pak víte: „Ano, jsem doma. Patřím tam." Neříkáte: „Chodím k tomuto Guruovi",  ne, říkáte: „Ne, já jdu domů, já jdu, kam patřím, kde toužím být". Jdete tam, kde cítíte Boží lásku uvnitř sebe a kde dosáhnete účelu svého vtělení. Tak to je, stručně řečeno, jak pracuje Guru. Prostřednictvím této manifestace, této inkarnace, dává těmito třemi způsoby - skrze myšlenky, skrze pohled a skrze dotek. 
Dává sebe zcela svému žákovi. Dává sebe zcela oddanému. Co oddaný musí udělat je, být jako prázdné nádoba  a přijímat vše.

Žádné komentáře: