neděle 27. května 2012

Letnice

Letnice - Seslání Ducha Svatého či Svatodušní svátky (latinsky pentecostes, padesátý den), svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně, připadá v letošním kalendáři právě na dnešek.
Vztahuje se v židovství k předání Zákona na Sinaji Mojžíšovi a v křesťanství k seslání Ducha Svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání, tak jak to bylo popsáno ve Skutcích apoštolských (Sk 2, 1-4). Zjevení Ducha svatého jako třetí osoby Nejsvětější Trojice dovršilo vznik církve, proto je svátek znám také pod názvem Trojice. Liturgická barva tohoto dne je červená, znázorňuje rudé ohnivé jazyky, v jejichž podobě Duch svatý sestoupil na apoštoly.

Porozumět odkazu, který v sobě tento svátek nese pro dnešní dobu, kdy tradice jsou mnohdy opomíjeny, znamená uvědomit si, že i my jsme součástí Boha a On je součástí nás, porozumět celému Božímu stvoření, pochopit, že je to naše vlastní stvoření, cesta kterou chceme jít, jaký chceme aby svět byl…
řečeno slovy Sri Swamiho Vishwanandy:
„Někteří lidé chtějí válku, tak ji mají. Někteří lidé chtějí Boha, tak ho také mají. Někteří lidé chtějí nemoci, tak je také mají. Někteří lidé chtějí nemoci léčit, tak to také mají. Jakým způsobem tvá mysl přemýšlí, to vytvoříš. Cheš-li lásku, budeš ji mít. Chceš-li Boha, budeš ho mít. Je to prostě tak jak chceš! Chtěj bez pochybností. Chtěj to srdcem které opravdu volá po Bohu – „Bože, já Tě chci !“ Protože Bůh je s tebou neustále.“

Duch Svatý, vitráž z kopule Baziliky Sv. Petra v Římě
Swami Vishwananda zmínil během Velikonoc také, že:
„Kristus nás učí milovat, a také jak milovat, a učí nás sloužit jeden druhému. Ne vžít se do našich bratrů a sester, a nehledat vlastní osobní slávu jako šéf společnosti, ale nezištně milovat. Stejně jako nás On miloval a sloužil nám, musíme rozvinout touhu milovat Boha a naše bližní. Láska je opravdu nakažlivá a věčně kreativní.“
Je na nás, abychom ji tak jako apoštolové roznesli do celého světa, převedli ji do našeho každodenního života…

„Ať věčný zdroj Lásky bezpodmínečně plyne. Ó, Duchu Boží, odhal sám sebe v každém z nás.“

Ikona - Sestoupení Ducha Svatého
(použity citáty z knihy Sri Swamiho Vishwanandy - Resurrect with Christ, vydané k letošním velikonočním svátkům)

Žádné komentáře: