středa 8. června 2011

Změna návyků - 2. díl


Sri Swami Vishwananda
pokračuje ve své promluvě před darshanem 26.února 2011:

"Dokonce i to, co se domníváte, že děláte, je ve skutečnosti On, který koná skrze vás. To je důvod, proč velcí mudrci, když dosáhli realizace, vždycky chválili Pána a říkali „Pane, já jsem vozidlo a Ty jsi ten jediný, který ho řídí. Já jsem vůz, ale Ty jsi vozataj. Já jsem knot lampy, ale Ty jsi světlem. Já jsem dům, ale Ty jsi obyvatel toho domu.“ V tomto stádiu člověk zcela překročil lidskou přirozenost tím, že vidí pouze Božství, které působí ve všem. V této fázi vidíte svět z jiného hlediska, ne stejným způsobem, jako z úhlu pohledu egoistické mysli. Často lidé přicházejí a říkají „Oh, Swamiji, měl jsem tuhle vizi a tamtu vizi.“ Ne, ne, protože lidé si vždycky chtějí myslet, že jsou výjimeční v tom, co dělají. Velmi často, bez posuzování, si můžete všimnout, že jsou velmi pyšní „Oh, viděl jsem tamto. Viděl jsem tohle“, ale co je to, když to není jen hrdost? Protože když člověk stane tváří v tvář Božství a má nějaké skutečné zkušenosti s Božstvím, nemluví o tom. Opatruje to jako nejcennější poklad uvnitř svého srdce. A v tomto stádiu, pouhá zmínka o Božím Jménu způsobí, že člověk bude plakat radostí z poznání, že tato zkušenost, kterou od Božství obdržel, je skutečná. A to vše je díky tomu, čemu se říká nishkama karma *."


(*činnost bez očekávání, bez přání)

(Překlad: Alandini/Č.R:)

Žádné komentáře: