sobota 17. prosince 2016

OM Chanting v Terezíně- poděkování.

Milí přátelé,
velké poděkování patří bezmála 70 lidem z různých koutů naší vlasti, kteří se dne 10.12.2016 sešli v Památníku Terezín, aby svou přímou účastí podpořili výjimečnou akci "OM CHANTING V TEREZÍNĚ" a mnoha dalším, kteří se k této akci připojili podpůrnými OM Chantingy v místě svého bydliště. Tato akce se konala pod záštitou Bhakti Margy International, Bhakti Margy Česká republika a nese požehnání Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Česká republika se tak stala součástí mezinárodního projektu, jehož cílem je pomoci místům, která trpěla tragédiemi, válkou, nesmírným lidským utrpením - místům bývalých koncentračních táborů. Souběžně s OM Chantingem v Terezíně v ČR se ve stejném termínu a čase konaly OM Chantingy v bývalých koncentračních táborech v Německu, Rakousku, Polsku, podpořeny Slovenskem a mnoha dalšími. 
Jsme velmi vděční, že se podařilo získat povolení zorganizovat OM Chanting přímo v Terezíně, který se za 2. světové války stal největším koncentračním táborem na území českých zemí. Jeho branami prošlo celkem na 140 000 mužů, žen i dětí, kteří byli v nepředstavitelně krutých podmínkách využíváni jako lidské důstojnosti zbavený zdroj pracovní síly. Přes 35 000 lidí zde zahynulo. V nejkrušnějších časech se zde mezi hradbami Velké pevnosti tísnilo asi 58 500 Židů, tehdy zde v průměru umíralo 127 lidí denně.
Tato aktivita měla také plnou podporu a požehnání našeho zemského Svámího Vishwabaladharanandy. K OM Chantingu v Terezíně řekl: Všechno co budete dělat, je důležité dělat ze srdce a s láskou, potom vše bude mít úspěch. Ve svém konání byste měli stát vždy stranou co se týče své osobnosti a malého já. Pokud budete takto konat, bude mít vše úspěch. Jsem velmi nadšený, že OMC bude v Terezíně."
Vědomě jsme společně strávili v předvánočním období svůj čas skutečně smysluplným způsobem. Propojeni v mnoha zemích s upřímným záměrem a láskyplnou touhou pomoci těmto místům a podílet se na prosvětlení tohoto temného období lidských dějin, vnitřně naladěni na bezpodmínečnou službu, se touto akcí podařilo naplnit skutečnou podstatu adventu. 
As you know very well, the power of Love is the only thing that conquers everything. "
(Jak velmi dobře víš, síla lásky je to jediné, co zvítězí nade vším.)
-
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

SDÍLENÍ JEDNÉ Z ÚČASTNIC AKCE "OM CHANTING V TEREZÍNĚ":
Bylo mi velkou ctí zúčastnit se této láskyplné akce, jejíž dosah mohu jen stěží odhadnout. Dověděla jsem se o ní nedlouho před jejím konáním a cítila jsem se rozpolcená. Silně mě oslovoval záměr a cítila jsem touhu pomoci, ale zároveň tu byly obavy a respekt z toho místa. Sama a bez jasného záměru pomoci bych do Terezína nešla ani za nic! Proto moc děkuji organizátorům, všem zúčastněným a hlavně Mistrům, kteří nad námi drželi ochrannou ruku. Silnou podporu jsem vnímala všude kolem i v energii a naladění celé naší skupiny. Díky tomu všemu byla návštěva Terezína pro mě skutečně obohacující duchovní zkušenost, kde jsem dokázala překročit své hranice.

Velmi důležitá pro mě byla krásná úvodní řeč před vstupem do Památníku. Hodně mi to pomohlo znovu se naladit se na společný záměr naší mise. Když jsme totiž dorazili na místo, začal mi běhat mráz po zádech. 
"Smyslem našeho setkání zde není jitřit starou bolest. Není to o tom vynášet na povrch tu tragédii, co se stala na těchto místech. To každý zná. Naším záměrem je léčit tyto místa. Ne živit tuto bolest prožíváním emocí."
Laskavými slovy nám byla připomenuta džapa mantra, abychom ji přizvali jako svého věrného společníka během celé akce, jako cenný nástroj, který nám pomůže zůstat nad myšlenkami i nad emocemi, bez ohledu na to, jaký film se nám zrovna promítá před očima, nebo v naší hlavě. Neustále si připomínat, že za tím vším je něco jiného. Pravda, soucit, přijetí, láska. My sami. To, kdo jsme opravdu. Cítila jsem, že přesně tohle toto místo potřebuje. Přesně tohle dnešní svět potřebuje. Přesně tohle potřebuji já sama. Mít to na paměti, kdykoliv se mě bude chtít zmocnit vnější svět, nebo i ten vnitřní svět emocí a myšlenek.

Tento vnitřní postoj jsem se tedy snažila udržet během zkrácené prohlídky Památníku a jeho důležitost jsem si uvědomila obzvláště v druhé cele, kam dle slov průvodkyně dozorci SS zavírali židovské vězně. V malé místnosti cca 5x5m, se prý v době fungování koncentračního tábora tísnilo až 70 lidí. Nebyly tu žádné postele, jediným vybavením byl v té době kyblík na vykonávání potřeby. Okno bylo zatarasené, jediný průduch byl malý otvor vedle dveří. Aby měli vězni vůbec vzduch k dýchání, museli se na sebe natlačit uprostřed místnosti a další chodili kolem nich, aby vzduch alespoň trochu cirkuloval. Mnoho se jich v této místnosti udusilo. Nesnadno se mi v druhé cele dýchalo, při nacítění se na tu situaci se o mně pokoušela silná úzkost až hrůza. Vrátila jsem pozornost zpět k záměru, se kterým jsme sem přišli a soustředila jsem se na prohloubení svého dechu a na džapu - mantru Om Namo Narayanaya. Přitom jsem v duchu požádala mistry, Paramahamsu Šrí Svámího Vishwanandu a Mahávatára Babajiho, aby mi pomohli to zvládnout. Pak jsem velmi pomalu s opakováním mantry prošla celou místnost po jejím obvodu. Když jsem vycházela ven ze dveří druhé cely, obrovsky se mi ulevilo. A také jsem si uvědomila, že tu intenzivní úzkost znám. Několikrát už jsem ji zažila v situacích, kdy se zdánlivě nic nedělo, byla prostě kdesi v mém těle, v nějaké mé vzpomínce a dokázal ji probudit třeba jen nepatrný odstín situace možná kdysi dávno prožité. Jsem tak vděčná za úžasnou podporu, které se mi na tomto místě dostalo. Děkuji za tuto velmi cennou zkušenost. Podívat se tváří v tvář do očí svému strachu a úzkosti a přeměnit je v odhodlání, ve vnitřní sílu ustát i těžkosti, v laskavost, soucit, odpuštění, ve víru v dobro v našich srdcích. Je to fakt síla, jak dokáže čistý záměr člověka provést i jinak nesnadnou cestou a jako bonus ho ještě vnitřně posílit.

Moc se mi líbilo, jak během celé akce byl kladen velký důraz na náš společný záměr. Vnímala jsem, že i ta zkrácená prohlídka měla svůj smysl. Vědomě jsme se dotkli staré bolesti, což nám umožnilo jít do OM Chantingu mnohem hlouběji. Těsně před samotným OM Chantingem přímo na místě bývalého popraviště, jsme si tento záměr znovu připomněli a přečetli. Silným momentem pro mě bylo, když každý člen naší skupiny osobně podpořil tento záměr tichou myšlenkou a na chvíli přiložil svou ruku na obálku se znakem ÓM, kam byl záměr vložen.

Při čtení záměru jsem na okamžik zahlédla alespoň zlomek dosahu našeho konání zde:
"Naším záměrem je léčit tato místa. Jsme tu, abychom na starou bolest položili hojivý obklad lásky a míru. Víme všichni dobře, že když na někoho nebo něco myslíme, tak to v nás vytváří určitý pocit. Stejné je to, když lidé myslí na tato místa velkého utrpení - vytváří to v lidech negativní pocit. Jsme tu, abychom vytvořili něco jiného - novou energii harmonie a čistoty. Hojivý obklad lásky a míru pomůže lidem, kteří zažili utrpení v těchto táborech ať už v tomto životě, nebo ve svých životech předchozích. Vyléčí se mnoho lidí na mnoha úrovních, vyléčí se mnoho generací na mnoha úrovních. Hojivý obklad lásky a míru bude položen na rány v srdci současných lidí německého národa, kteří v sobě nosí pocit viny za činy svých předků. Hojivý obklad lásky a míru bude položen do myslí a srdcí nás všech a lidí celého světa, kteří někde hluboko v sobě viní německý národ za to velké utrpení. Tento OM Chanting mění historii v tom smyslu, že všichni lidé bez rozdílu budou od teď o tomto období lidských dějin přemýšlet novým-jiným způsobem. Je čas vytvořit nový svět, novou realitu. Staňme se nástrojem této změny."

Samotný OM Chanting pro mě byl neobyčejný. Na začátku jsem vnímala těžkou energii toho místa a nesnadno se mi zpívalo. Postupně se vše začalo měnit. Energie se pročišťovala a byla mnohem lehčí. Změna postupovala a vnitřně jsem vnímala, jak nad námi začalo sílit jasné světlo. Najednou jsem si všimla, jak se z míst kolem nás začínají zvedat nějaké tenké světlé pramínky. Po chvíli jsem v nich rozpoznávala květy, krásně zářivé a různobarevné. Ve spirálách se točily vzhůru do kuželu jasného světla. Zaplavil mně nepopsatelný pocit štěstí, radosti a lásky... Ze všech těch cel a dalších míst v okolí začaly vylétávat další a další spirály květů a připojovaly se ke světelnému proudu nad námi. Nedokážu slovy popsat, jak nádherné a osvobozující to bylo...

Když jsem mezi posledními opouštěla toto místo, vzpomněla jsem si na článek v prosincovém OM Chantingovém zpravodaji, kde Amara nimai Das sdílel svoji dávnou zkušenost z návštěvy bývalého koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku. Popisoval, jak to místo bylo totálně mrtvé, v celém okolí nezazpíval jediný ptáček. 
Vzhlédla jsem nahoru. Po nádherné obloze zapadajícího slunce v tu chvíli prolétli dva větší dravci a za okamžik se objevilo hejno menších ptáků. Úsměv na tváři byl úsměvem mého srdce...
DĚKUJI,
s láskou Danuše

Více fotografií naleznete na Facebooku, na stránce OM Chantingu CZ,  ZDE .

Žádné komentáře: