neděle 4. dubna 2010

Vzkříšení Ježíše Krista


Vzkříšený Kristus s Marií Magdalenou, první osobou, která Jej spatřila po Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání.

Kristus vstal z mrtvých. Vstává ve všech lidech. Křísí každého spolu se sebou a nechává starou osobu, která je v tobě, zemřít, aby ta nová mohla být vzkříšena spolu s Ním. Skutečné Vzkříšení Kristovo dokazuje, že realizace Boha, tedy vaše pravá realizace je možná. Vyjevil to. Ukázal cestu. Z tohoto důvodu řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a Světlo.“

Šrí Swámí Vishwananda

Žádné komentáře: