čtvrtek 26. června 2014

Chystaný chrám v Praze...zpráva k aktuální situaci.

JGD, skrze tento blog, případně i jinou cestou, se k vám v posledních týdnech jistě dostala informace o chystaném chrámu v Praze. Mnozí z vás četli zde uveřejněné dopisy, cítili se jimi být osloveni, zasílali nabídky a rozhodli se chrám podpořit...

Slíbili jsme vás v této souvislosti informovat, jak se situace vyvíjí. Zde je tedy aktuální zpráva Jagadishena:

Drazí přátelé,
Díky všem, kteří  jste reagovali na výzvu ohledně chrámu v České republice.
Přes víkend jsem mluvil se Swamim a ten  řekl, že otevření chrámu je velká zodpovědnost a zatím pro začátek plně postačí, když se jednou týdně sejdeme v Praze ke zpívání bhajanů.
Se znalostí nákladů na provoz chrámů v okolních zemích  jsme také udělali průzkum, kolik z vás by mělo zájem o jeho otevření, kolik z vás by bylo ochotno pravidelně přispívat a kdo z vás by se chtěl stát pujaristou – to znamená osobou, která bude pravidelně vést  část obřadů.
Když bychom otevřeli chrám – tak to bude znamenat, že denně, ráno i večer, budou probíhat modlitby – a ty musí někdo vést.
Z provedeného průzkumu je zatím jasné, že ani v oblasti příspěvků, ani v oblasti zájemců o vedení puji není zatím dost zájemců a energie, abychom reálně chrám otevřeli.
Navrhuji, abychom začali dle doporučení Swamího a uvidíme jak se situace vyvine.
Jagadishen

Pozn.: ...jednáme nyní o vhodném místě v Praze, kde bychom se mohli (nejlépe již během prázdnin) začít společně scházet a zpívat. Zvažujeme místa, kde se již konají pravidelné OM Healingy a kam jsou lidé zvyklí chodit, ale budeme rádi i za vytypování dalších, třeba i vhodnějších, prostor... 
(tento prostor by měl být dostupný v jednom z dnů - pondělí až čtvrtek, v podvečer, v čase ca 17-21 h, místnost kde se budeme scházet by měla mít alespoň nějaké zázemí a mělo by tam být možno hrát a nerušit zpěvem okolí, pokud možno s nízkým nájmem...) 

Děkujeme za vaše nápady! O tom jak se bude situace vyvíjet, vás budeme i nadále informovat!

Říká se, že hudba sbližuje, a společnými silami jistě dokážeme vytvořit pevné základy budoucího fungujícího místa setkávání, hodného našeho Gurujiho i přítomnosti Božstev, 
tak jak by si to i Swami přál.Mezi návrhy, které přišly, byla i nabídka využít pro potřeby chrámu mandir na Kladně. Plánovaný chrám, místo setkávání oddaných Sri Swamiho Vishwanandy, by nicméně, v souladu s Gurujiho přáním, měl být  v našem hlavním městě, jak vyplývá i ze zprávy, kterou zaslala vám všem Shivani:

JGD, jelikož se v posledních dnech a týdnech vedla nekonečná diskuse, kde by měl chrám být a bylo navrhováno i Kladno, pro bližší objasnění situace uvádím - o tomto tématu jsme se osobně bavili s Gurujim už když byl u nás v Rožnově letos v březnu na satsangu. Swamimu byl tento prostor nabídnut a Swami jej odmítl s tím, aby si to Jagadishen vzal na starost. Snad se tím pro mnohé celá situace vyjasní.
S láskou Shivani  
---
Oba předchozí dopisy naleznete zde:

Žádné komentáře: