sobota 27. dubna 2013

Ráma Navami 2013.

Během Ráma Navami nám Guruji poskytl rozsáhlé a poučné informace o inkarnaci Pána Rámy a ovšem samozřejmě ví, jak použít Rámův příklad do celého našeho života..., zde je souhrn:


Ráma byl ztělesněním dharmy, byl velmi spravedlivý. Vyvstává otázka proč nepřijal svou ženu Sítu zpět poté, co byla unesena démonským králem Ravanou.
V té době žena nesměla být sama v místnosti s mužem bez svého otce. Jinak jí nebylo dovoleno vstoupit znovu do jejího domu. Takže když se Ráma vrátil zpět domů po mnoha letech vyhnanství, lidé ho obvinili, že vzal manželku zpět. Musel jednat v souladu s jeho úlohou krále, aby svůj lid uklidnil. Co lidé nevěděli bylo, že to byl jen stín Síty Devi, který byl zajat Ravanou. Skutečná Síta byla střežena Agni Devem. Existuje úzká souvislost mezi Rámou a Agni Devem.
Dasharath, otec Rámy, nemohl mít děti. Jednoho dne k němu přišel Narada Muni, posel Bohů, říci mu, že se Pán rozhodl inkarnovat do jeho dynastie Yadhava. Poradil mu pro přivolání početí dítěte udělat yagnu. Během této yagny se zjevil Agni Dev a dal mu dvě manga. Byla určeny pro dvě manželky Dasharaty, aby počaly děti. Jedno mango bylo pro vtělení Narayany a druhé pro vtělení Adisheshi-hada. Ale on měl  manželky tři. Takže ty dvě manželky sdílely mango se třetí, a tak se stalo, že dvě ženy počaly po jednom dítěti a třetí počala dvě děti, protože dostala podíl z každého ze dvou plodů manga.
Takže Narayana se inkarnoval jako Ráma, Adishesha jak Lakšman a pak tam byla schanka (mušle) a chakra (disk) inkarnující se do Shatrughnatha a Bharatha (=další Rámovi bratři) Důvodem proč se Pán musel inkarnoval v tu dobu na zemi, byla přítomnost Ravany. Ravana byl spojením dvou strážců bran Vaikunty, Jaye a Vijaye, kteří se museli vtělit jako démon.
Ale to je další krásný příběh…


Guruji nám řekl, že:
když má Pán v úmyslu se inkarnovat, požádá všechny božstva o jejich pomoc na zemi, takže všichni jdou s ním na zem. Takže když se pán inkarnuje, už na něj všichni čekají. A všichni znají jeho misi. To je důvod proč oslavujeme Ráma Navami.

Důvod proč odmítl Ráma vzít Sítu zpět, bylo kvůli svému lidu. Síta vždy zůstala čistá, ona je Maha Lakšmí, ale ti lidé to nevěděli. Byli nešťastní, když si ji jejich král vzal zpět, poté co byla s Ravanou, jak se domnívali. Takže Ráma musel jednat v souladu se svou dharmou jako král. To je krásný příklad toho, jak se Pán oddává svým oddaným, sám sebe staví na poslední místo.
V souvislosti s tím Guruji také vysvětlil, proč si Pán, Narayana, maluje tilak, když tilak symbolizuje lotosové nohy Pána. Význam Narayanova malování tilaku je neustále si připomínat lásku bhakty-oddaného.

Guruji nám řekl, že stejně jako Ráma koná svou dharmu, každý z nás by měl svou dharmu plnit. Není v našich rukách o tom rozhodovat, život nás vede tomuto vstříc. Je zde samozřejmě univerzální dharma, realizovat se, ale Bůh na nás vložil také naší individuální dharmu a my se máme učit milovat ji, nezáležíc na tom jaký úkol máme. A když se naučíme to přijímat a uvědomit si, že nám to dal Bůh, povede nás to k našemu cíli.

A to je význam toho žít duchovně.
Jak bychom mohli jít duchovní cestou bez toho, že bychom přijmuli co nám Bůh dává?

Když dokončíme naši individuální dharmu, kterou nám  Bůh dal vně, ukáže nám vnitřní dharmu. Ale jak můžeme zvládnout vnitřní dharmu, když se nenaučíme zvládat tu vnější?


Swami říká: „Tak to je dharma. To je proč tu Ráma je, to je to co ukazuje. Každý má svou vlastní dharmu, každý je v ní velmi důležitý. Úloha kněze jen být knězem, úloha bankéře být bankéřem. Nemůžete poslat kněze do banky, víte, když někdo hledá Boha, když ho pošlete do banky, jsem si jist, že banka bude kompletně zruinována a společně s ním všichni lidé. Když si uvědomíte, že tam kam vás Bůh poslal, že to je vaše dharma, zkuste si to užít, i když s tím nesouhlasíte.“

Žádné komentáře: