čtvrtek 11. dubna 2013

Nemůžete porozumět bezpodmínečné lásce plni strachu.


Jsme tady – někteří na výletě, někteří duchovně hledající a někteří prostě jen podívat se kdo je Swami Vishwananda. Ale ve skutečnosti všichni z vás – vědomě či nevědomě – jste zde, aby jste otevřeli srdce, poznali kdo skutečně jste, ne tady v této místnosti, ale v tomto světě. Často lidé přijdou a ptají se mne

 „Jak máme otevřít srdce?“

Pro mne je odpověď na tuto otázku velmi jednoduchá, vím jak se otevírá srdce. Závisí to pouze na tom, zda to ta osoba přijme či nikoli. První otázka kterou se ptám je „Milujete?“ Pak mi říkají „Ano, miluji!“. Ale milujete sebe? To je ta nejdůležitější věc. Milujeme navenek, ale stejně tak jako milujeme navenek také okolí soudíme. Jak snadné je milovat, tak snadné je i soudit. Víte, lidstvo je zaměřeno tím směrem, že pozornost lidí je stále obrácena směrem vně. Velmi zřídka se zaměřují dovnitř sebe. A to je to hledání, jít dovnitř! V momentě kdy to zastavíte, zastavíte posuzování, v momentě kdy přestanete hledat chyby v druhých, začnete skutečně milovat každého.

A proto se musíte začít dívat do sebe, dívat se jak se můžete ve svém životě změnit. Neříkám soudit sebe, ale dívat se na negativní stránky vaší osoby a odhalit je. Ale při pouhém pohledu na negativitu uvidíte, že tuto negativitu vytváříte. Porozumět Lásce je jednoduché, je to prostě… absence strachu. Nemůžete porozumět bezpodmínečné lásce plni strachu. Ale pokud lidé skutečně chtějí pochopit Lásku, skutečně chtějí pochopit kým jsou… pak pochopí. Ale často je strach tak velký, že vytváří bariéry a pak se ptáte „Když poznám kým jsem, co pak? Strach z neznámého zastaví touhu chtít se realizovat. Ale když přijmete vše jako Boží vůli a řeknete „Bože, Tvá vůle se staň!“ a Kristus nám to ukázal když řekl „Tvá vůle se staň – Buď vůle Tvá!“, poznáte, že Boží vůle je také vaší vůlí, bez egoismu.

Boží vůle je vlastní vůlí člověka, je to vůle duše, vůle skutečné podstaty, která je bez jakéhokoli ega, v tomto „Já“ je čistota, je to vlastní „Já“ člověka.


Takže k otevření srdce: jogíni věděli, že v této době bude pro člověka těžké skutečně otevřít srdce pro to jakým svět bude. Dnes jsem zapnul televizi, jen na chvilku – viděl tam válku, nikdy nekončící. Tak jsem si říkal: lidstvo hledá bezpečí, ale hledíc na svět, jaké bezpečí nám svět poskytuje? Každý musí být v bezpečí sám u sebe. A toto bezpečí je pouze v důvěře v Boha. Víře v sebe! I když jen jedna osoba je pozitivní a skutečně dosáhne tohoto stavu, je to skutečně skvělé.

Žádné komentáře: