středa 28. července 2010

Daršan a GurupurnimaV sobotu 24. července, v předvečer svátku Gurupurnima proběhl v sále obecní haly ve Springen daršan Swámího Vishwanandy. O tomto víkendu se vydalo na cestu do Springen v Německu mnoho přátel a oddaných Šrí Swámího Vishwanandy a spolu s novými zájemci naplnili krásně vyzdobený sál, který tak velkou návštěvnost (cca 300 osob) dosud nezažil. Swámí byl velmi potěšen touto neutuchající vytrvalostí svých oddaných, kteří byli šťastní, že zde mohou Swámího potkat a zažít, třebaže budova centra Shree Peetha Nilaya se teprve začne renovovat tak, aby mohla být znovu otevřena pro veřejnost. (Podali jsme zde zprávu o situaci: V současné době je tu možno navštívit denní modlitby a bohoslužby, ubytování hostů však není oficiálně povoleno, dokud nejsou splněny podmínky, které stanovil stavební úřad, mimo jiné protipožární zabezpečení. Pro tyto stavební kroky i další vývoj celého centra se t.č. shromažďují dary oddaných).

Daršan, který započal kolem osmé hodiny večer skončil až po jedné hodině, a spojil tak překrásným způsobem oba dny. Swámí promlouval k přítomným o roli gurua. Tuto promluvu zde brzy v překladu zveřejníme.

Pro ty z Vás, kteří dosud daršan Swámího nezažili, bychom rádi krátce zodpověděli otázku :

Co je to daršan ?

Sanskrtský pojem darshan znamená spatřit svatou bytost a přijmout tímto její požehnání. Pohled na světce, nebo vysvěcenou sochu a též i vizi božství v hluboké modlitbě nebo meditaci nazýváme také daršanem. Hudba a zpěv jsou základními prvky tohoto obřadu.

Božství ve svých různých podobách a pod různými jmény je uctíváno duchovními zpěvy a písněmi z různých oblastí světa. Šrí Swámí Vishwananda povzbuzuje lidi, aby prohloubili osobní přístup k Bohu a podporuje je v jejich vírách a náboženských odkazech.

Mým úkolem je otevírat lidem srdce a dovést je k poznání, že v sobě nesou nekonečnou lásku a že je velmi snadné dávat tuto lásku druhým – a to bezpodmínečně“, říká Swámí Vishwananda.

Při daršanu se Swámí dotýká žehnaného současně na jeho čele v místě třetího oka (Ádžna čakry) a vzadu v týle, kde je tzv. Medulla oblongata. Propojením těchto dvou energetických center dochází ke stimulaci jak duchovního vědomí tak životní energie. Tato energie sestupuje přímo do srdeční čakry a zvyšuje její vibraci.

Láska, kterou můžeme pociťovat při tomto důvěrném setkání se Swámím je tatáž láska, která sídlí v nás samých a je podstatou našeho pravého bytí. Je to projev Božství v nás, které většinou dosud hledáme kolem sebe. Swámíjí nám zrcadlí tuto naši podstatu při pohledu do očí a v tomto okamžiku se rozpomínáme na naši vzájemnou Jednotu. Po žehnání daruje Swámí každému z návštěvníků malý sáček s posvátným popelem vibhuti, plátek růží a bonbon. Vibhuti má lěčivé a energetizující vlastnosti. Můžeme dát špetku do sklenice vody a vodu popíjet, můžeme ho také nanést na tělo a potřít místa, která nás bolí.

Žádné komentáře: