středa 16. března 2011

Video : Shivaratri 2011 a výklad Swámího Vishwanandy o Zlatém lingamu z roku 2005Swámí Vishwananda vypráví o významu Zlatého lingamu

V roce 2005, když Swámí Vishwananda materializoval poprvé Hiranyagarbha lingam, podal nám také nezapomenutený výklad k jeho významu pro lidstvo, naši Zemi, jiné roviny a bytosti...
Rádi bychom tento text pro naše čtenáře, kterým případně před lety unikl a nejsou s ním dosud obeznámeni, jestě jednou zveřejnili:

Hiranjagarbha je sankritské slovo a znamená "zlaté vejce" nebo "zlaté mateřské lůno". Podle hinduistické mytologie je hiranjagarbha prabytí, z něhož povstal Brahma, Bůh Stvořitel.
Svámí Višwánanda si lingam ponechal jen po dobu tří dnů.
7. listopadu jej dematerializoval a "vrátil zpět tam, odkud přišel".
Příští den na závěr oběda vysvětlil svámí význam zlatého vejce takto:
"Pomyšlení, že musím lingam dematerializovat, takže zase zmizí, mě nejdříve sklíčilo. Současně mi ale bylo jasné, že hiranjagarbha lingam je stále ve mně, stejně jako je Bůh v každém z nás.
Ale naše mysl se nám staví do cesty a brání tomu , abychom tuto pravdu realizovali.
Hiranjagarbha lingam je zcela prvotní projevení se brahma. Z něj vzešla trojice (Brahma, Višnu a Šiva) a veškeré stvoření. Pred tisíciletími vyvinuli ršiové (zřecí) podoby a zobrazení bohů (Brahmy, Višnua, Šivy atd.), které symbolizují různé aspekty jediného Boha v Jeho díle, aby se lidské vědomí mohlo pokusit o pochopení beztvarého.
Během přítomnosti lingamu (daršanu) se dotklo jeho světlo nejvnitřnější hlubiny duše a tím se dostalo bytosti očištění.
Na úrovni lidského vědomí si to neuvědomujeme. Je možné, že to cítíme, ale nevidíme to. (Alespoň většina z nás ne.)
Lingam se neobjevuje bezdůvodně. Jeho přítomnost pomůže světu nabýt větší rovnováhy. Přesto, že má pro svět svůj význam, je tento zákrok při pohledu z boží úrovně maličkostí, jelikož Bůh nezasahuje příliš do svého stvoření.
Při takové události nezískává pouze náš svět. To, co naše oči vidí, není všechno. V materiálním světě se zjeví lingam ve tvaru zlatého vejce, (lingam má v materiálním světě vždy tvar oválu, vejce, stejně jako vesmír – který lingam reprezentuje). Během těchto tří dnů byl viditelný také v jiných (vyšších) dimenzích, ke kterým většina lidí nemá přístup. Bytosti těchto jiných světů z něj také měly užitek a byly v těchto dnech přítomny.
Při abhišéce tu bylo mnoho dévů a andělských bytostí; také Mahávatár Krija Babádží, který mi během ceremonie dával instrukce.
I tzv. "temnota" získává takovou událostí. Na rozdíl od naší úrovně se tu temnota a světlo nepotírají, obě strany hrají svou roli, se kterou jsou srozuměny.
Jak řekl Kristus:
"Bůh nechá vycházet slunce nad zlým a dobrým a padat déšť na spravedlivé i nespravedlivé."
(Matouš, 5, 43-48)
Souhrnně lze říci, že lingam odráží naši duši, to, čím ve skutečnosti jsme, bez počátku a konce."

překlad: Jiří Mazánek (www.casopisdotek.cz/mistri/viswananda.php)

Žádné komentáře: