středa 9. března 2011

Mahasamadhi Sri Swami Yukteshwar


Sri Yukteswar Giri se narodil 10. května 1855 v Serampore, západním Bengálsku.

Do mahasamadhi vstoupil 9. března 1036 v Puri- Indii.

Byl členem Giri – odnože hinduistického Advaita – řádu Dashanami Sampradaya.

Yukteswar pocházel ze zámožné rodiny, byl ženatý a měl jednu dceru. Byl žákem Lahiri Mahasáje, který ho zasvětil do techniky Kriya Yogy. Po smrti své ženy byl přijat do řádu swámích a proměnil své obydlí v Serampore u Kalkutty v ašrám (klášter), ve kterém trénoval a vyučoval své žáky. Paramahansa Yogananda, nejznámější z nich, ho uctíval jako „Jnana Avatara“ nebo „Inkarnaci moudrosti“.

Další ašrám se nacházel v Puri, kde v roce 1936 opustil své tělo.

Po smrti Sri Yukteswara postavila Yogoda Satsanga Society v bezprostřední blízkosti tohoto ašrámu chrám.

Ašrám je do dnešního dne veden jeho žáky. Nejmladším a nejvýznamnějším z nich byl Hariharananda, který pokračoval v jeho díle.

Yukteswar, který věnoval svůj život vzdělávání svých žáků, zanechal málo písemných odkazů. V roce 1904 sepsal „Svatou vědu“, podle své vlastní výpovědi na pokyn Mahavatára Babajího. Na začátku knihy popisuje čtyři Věky, tzv. Yugy, a tímto vytváří základ pro následující kapitoly, ve kterých se zabývá s vývojovým potenciálem lidstva.

Paramahansa Yogananda popisuje ve svém slavném díle „Životopis Jogína“ své setkání se svým milovaným Guruem po jeho smrti těmito slovy:

...Ve tři hodiny odpoledne 19.června – týden po zjevení Kršny – jsem seděl v bombajském hotelu na lůžku, když tu mě vyrušilo z meditace oblažující světlo. Před mýma otevřenýma a užaslýma očima se celý pokoj proměnil v podivný svět a sluneční svit v nadpřirozenou nádheru. Zalily mě vlny vytržení, když jsem spatřil postavu Šrí Juktéšvara z masa a kostí.

Můj synu“, řekl mistr něžně s úsměvem, který by okouzlil i anděly.

Poprvé v životě jsem nepoklekl v pozdravu k jeho nohám, ale okamžitě jsem pokročil kupředu, abych ho hladově vzal do náručí. Chvíle všech chvil! Zármutek uplynulých měsíců byl daní, kterou jsem považoval za nicotnou ve srovnání s bystřinou požehnání, jež se teď na mne řinula.

Můj mistře, tak drahý mému srdci, proč jste mě opustil?“ V přemíře radosti jsem mluvil nesouvisle: „Proč jste mě nechal odjet na kumbhamélu! Jak trpce jsem si vyčítal, že jsem od vás odjel!“

Nechtěl jsem zasahovat do tvého blaženého očekávání, že uvidíš poutní místo, kde jsem se poprvé střetl s Bábájím. Opustil jsem tě jenom na chvíli; cožpak už nejsem zase s tebou?“...

(Výňatek z kapitoly č.43: Zmrtvýchvstání Šrí Juktéšvara v překladu Dr. Dušana Zbavitele)

Video: Paramahansa Yogananda & Šrí Swámí Yukteswar

(čas: 11 vteřin se zatajeným dechem...)


Žádné komentáře: