pátek 26. února 2010

Co znamená "Satsang" ?

Den před Štedrým večerem 2009 pozval Swámí Vishwananda spontánně všechny lidi, kteří se nacházeli v Centru Springen k satsangu. Z tohoto významného večera zde postupně zveřejníme všechny odpovědi Swámího Vishwanandy přítomným.

Swámí Vishwananda: “Toto nám dává příležitost být pospolu. To je také význam slova satsang. Není-liž pravda? Setkat se.

Ale za jakým účelem se setkat? Lidé se velmi často scházejí, aby mohli pomlouvat, není tomu tak ? To je to nejoblíbenější téma lidí. Když je co pomlouvat, jsou velice rádi pohromadě.

Ale ti lidé, kteří se nacházejí na duchovní cestě, jsou také rádi spolu, aby chválili Boha, viďte? A tak jsou tu různé způsoby toho, jak se lidé snaží sejít, aby je někdo vyslechl, aby diskutovali a sdíleli. A to je to, co nás posiluje, co nás vnitřně posiluje – setkání.

Samozřejmě, že člověk může svou duchovní cestu praktikovat také sám. To je také silné. Ale když se lidé sejdou, je tu úplně jiná energie. Je to tak, že každý má tentýž cíl, a každý je ve stejné vibraci. To je mnohem silnější.

Toto je tedy význam slova satsang. Sejít se a sjednotit v jedné energii, za jedním cílem, který každého nadchnul.

Nescházíme se, abychom viděli, jak krásně je někdo oblečený, nebo slyšeli jak krásný je můj hlas, nebo hlas někoho jiného. Nescházíme se, abychom se dělali zajímavými.

Ale setkáváme se, abychom v sobě vybudovali naši základnu. Můžeme vybudovat naši sílu k uskutečnění Boha nebo seberealizaci.

Je to taková škoda vidět, že se lidé často sejdou, aby mohli mluvit o druhých lidech, žvanit o tom, co druhá osoba udělala. (Usmívá se). Ale co někdo udělal, to není vaše věc, je to záležitost této osoby. (Usmívá se). Starejte se o vaše vlastní záležitosti; ale právě to dnes lidé nedělají. Nedívají se na sebe, nýbrž na druhé a zapomínají, co řekl Kristus: ´Chyba, kterou vidíš v druhých lidech, úsudek, který o druhých vyneseš, je tvůj vlastní úsudek o tobě samém´“.

Žádné komentáře: