sobota 20. února 2010

Promluva o učení Pána Shivy


Výňatek z promluvy Swámího Vishwanandy před darshanem, dne 5. února 2010:

Toho času se připravujeme na Shivaratri. Kolik z vás ví něco o Shivaratri ?.....Shivaratri je velká noc Pána Shivy, jedné z hlavních Božstev hinduistické tradice, kterého uctíváme jako Toho, jenž má tvar a současně je beztvarý. Když si prohlížíme zobrazení Pána Shivy, vidíme, že se vždy nachází v hluboké meditaci. Proč? Co nás tím chce naučit? On je Pashupati. Je Pánem celého Stvoření a přesto sedí v meditaci.
Na co? Na co medituje Shiva? Je realizovaná duše; je dokonale sjednocen s Božstvím a přesto je pořád v hluboké meditaci. Je to proto, aby nám připomenul, že své pravé Já uskutečníme pouze tehdy, když se nacházíme v tomto stavu hluboké meditace. Dosud jsme nesplnili účel naší inkarnace na Zemi, nerealizovali jsme ještě, jak velkolepé je mít lidské tělo, ale můžeme tohoto stavu vědomí dosáhnout. Musíme to jen opravdu chtít, ale nejen povrchně.
Lidé se velmi často pohybují na duchovní cestě povrchně a říkají: “Mohl bych to zkusit. Podívám se, o co tu vůbec jde“. Ale tito lidé se nikam nedostanou. Když máš jednu nohu unvitř a druhou venku, tak jednoho dne uprostřed spadneš. Je to tak, jak se říká, že nemůžes současně vstoupit do dvou člunů, protože, když se tyto čluny začnou pohybovat- co se stane? Spadneš mezi čluny do moře. Stejně tak, když se člun potápí, musíš rychle najít lodníka, aby ti mohl pomoci překonat oceán života.....Věnujme teď pozornost lidskému tělu: Shastras učí, že lidské tělo je sestaveno z pěti elementů, Pancha Tattva a když se člověk na tyto elementy podívá, tak spolu neustále bojují. Nemohou spolu žít v míru. Může voda s ohněm být v míru? Ne, to nejde! Proto je v lidském těle tolik nevyváženosti. I když vidíte, že někdo ma perfektní zevnějšek, neexistuje perfektnost jako taková. Vždycky se najde něco, co v těle není v pořádku. Představte si, že by všech pět elementů začalo spolu bojovat, co by se stalo? Strašné, katastrofální! A to se děje ve vás, ne venku! Ale to je přesně to, co se v těchto dnech v lidech odehrává.
Když analyzujete lidi, když se na ně podíváte, jak pobíhají, tak je vidíte chodit, a přesto nejsou přítomni ve svém těle. Elementy se v nich tolik potýkají, že jsou někde mimo. A to, co v nás udržuje tyto elementy v rovnováze, je Duch Svatý, Boží Duch v nás.
A jak byste tohoto ducha energetizovali? Když tě tento duch opustí, padneš a jsi mrtvý, ztratíš všechno. Dokud jsi naživu, říkáš: „Toto mi patří, tamto mi patří, toto je mé jmění“. Ale představte si, co se stane, když vás duch opustí? Co je tvoje? Co je moje? Nic nezůstane. V Gítě je psáno: „Bez ničeho přicházíš a bez ničeho odejdeš, všechno co si přivlastníš, zanecháš tady.“ Inkarnovali jsme se z tohoto důvodu, máme lidské tělo z jednoho důvodu. Ale tento důvod nenajdeme, dokud toto tělo neproměníme v čistou lásku a oddanost. Toto je okamžik, kdy se osvědčí tvá sadhana.
Když vyvineš tuto čistou lásku a oddanost, tak poznáš skutečný význam lidského těla, tak to opravdu oceníš, že jsi v tomto těle, potom poznáš důvod toho, proč jsi tady. Jinak půjdeš vpravo-vlevo, vpravo-vlevo, vpravo-vlevo, vpravo-vlevo a když se člun bude potápět a nikde žádný loďmistr, tak se utopíš. Potom budeš muset čekat na další život! Proto neplýtvejte svým časem, protože ten čas, který vyplýtváte, je pryč a když je pryč, tak nemyslete, že jej dostanete zpět. Žijete ve správném čase, v nejlepším ze všech časů...

Uvažte, kdykoli zažijete něco dobrého, jak lehce na to zapomínáte. Dobro se děje po celou dobu, ale když zažiješ něco nedobrého, tak to chráníš. Opatruješ to ve své mysli. Tvá mysl by měla spočívat v Božství, ne v tvých problémech. Své problémy vyřešíš prostředkem, který ti byl dán, který ti dal Bůh do tvého nitra a sice víru a oddanost. Když tyto vlastnosti vyvineš, když tyto vlastnosti, které ti Bůh dal, uplatníš, bude to nejlepší lék, který všechno vyléčí. S touto oddaností a čistou láskou realizuje člověk, že Božství není mimo nás, nýbrž v nás, v mikrokosmické podobě univerza, kterou On do nás uložil.... Lidé jsou skutečně na žebříčku stvoření úplně nahoře. Je to pravda, protože jedině když člověk obdrží lidské tělo, lidský život, může dosáhnout Tvůrce, být skutečně Jedno s Tvůrcem... Ale musíme Jej chtít. A chtít Jej, znamená doopravdy se oddat, vyvinout tuto čistou lásku , která tu už je, pustit ji jednoduše ven a rozdělit ji okolo nás... Ponořte se tedy s Božímy jmény, která vám byla dána do svého nitra a dosáhněte Ho. To je to, čemu nás Shiva učí.

Žádné komentáře: