neděle 15. dubna 2012

Víra a síla vůle - 1.část

„Naše matka Země je nejkrásnější planetou v celém vesmíru, a to nejen v naší sluneční soustavě, ale vůbec." Co na ní je tak zvláštního, v celém vesmíru – vesmírech je, že všechny ostatní planety a všechna ostatní tělesa jsou řízena pouze jedním nebo dvěma prvky. Jak všichni víte, máme pět prvků, Země má všech těch pět prvků v sobě. To je to, co je na ní zvláštního. Vše, co z ní vychází, což je vše co vidíme, se skládá z těchto pěti prvků. Dokonce i naše tělo, které jsme získali z této zemské úrovně, se skládá z těchto pěti prvků, takže jsme součástí tohoto stvoření. Jsme její součástí. Je smutné vidět jak se v dnešní době lidé chovají, jak myslí. Naše myšlení má na ní velký vliv. Je tak snadné stát se negativním, ale velmi těžké pozitivním. Potkal jsem mnoho lidí, kteří se ptali jak to mohou změnit. Víte, když analyzujeme sami sebe jak rychle se můžeme změnit, už to samo o sobě znamená, že uvnitř máme obrovskou sílu. Máme velkou energii která může působit změny z minuty na minutu, z vteřiny na vteřinu, z pozitivního na negativní, z negativního na pozitivní. Proč člověk uvízne v oblasti negativity? Myslíte si, že to má na vás pozitivní vliv? Ne, to ne. Když to na vás nemá pozitivní vliv, i příroda je ovlivněna. Když je ovlivněna příroda, je ovlivněn tento svět, prostředí jehož jsme součástí. Jedna osoba může mnoho změnit. V minulosti jste viděli co mohla udělat negativita jedné osoby. Jedna osoba v Indii – vezměte si například Gandího, pozitivita pouze jedné osoby také může hodně změnit. Takže si představte, pokud se uvnitř sebe můžete tak rychle změnit, a také můžete změnit nejen sebe, ale můžete ovlivnit okolí a změnit ho, pak si představte že když se stanete pozitivními, jak moc to prospěje Matce Zemi, jak velice to prospěje Prakrti, Matce přírodě !

(pokračování již zítra)

Žádné komentáře: