sobota 14. dubna 2012

Perla moudrosti lásky - Mahavatar Babaji

Mahavatar Babaji a Sri Swami Vishwananda jsou zobrazeni v centru, Bůh Vishnu je umístěn uprostřed levé strany
Kdysi žil v deštném pralese v Brazílii Boží muž. Chodil s Bohem ve všem, na co myslel a co dělal. Praxí tohoto muže bylo chodit každý den hluboko do pralesa na své každodenní časné ranní modlitby. Tam byl oltář z přírodního kamene, který tam zůstal z doby starověku. Zelenající se příroda kolem tohoto muže podporovala míruplnou atmosféru pro jeho modlitby a oběti Bohům v jeho chrámu a na oltáři v přírodě.

Jednoho časného rána, když se svítání rozprostřelo přes obzor, uviděl tento muž na obloze kromě vycházejícího slunce ještě další světlo. Toto světlo zářilo jako tisíc sluncí. Uvnitř zářivého světla seděl Bůh – jako osoba na sedadle, nebo trůnu, vyrobeném ze zlata a mramoru, polstrovaném červenou látkou. K úžasu tohoto člověka, jehož náboženstvím bylo křesťanství, muž, který seděl na tom trůnu, řekl: „Hle, já jsem hinduistický Bůh, známý jako Vishnu. Přišel jsem v tento den, abych rozšířil Tvé poznání Jednoty Božství. Dokonce i když uctíváš přírodu jako výtvor Jednoho Beztvarého Boha, tak to znamená, že všichni Bohové lidstva jsou jako příroda, která je stejná pro všechny, kteří si jí prohlíží, bez ohledu na to, ve které zemi se narodili, nebo které náboženství následují.“

„Prokáži Ti laskavost v tento den. Běž do vesnice, ze které pocházíš a řekni lidem o tomto dnešním zjevení. Řekni lidem, že když se modlí, tak se očišťují od nečistých myšlenek, vedoucích ke sporům a potom jsou schopni přijímat více Božího Světla, které je volně dostupné celému lidstvu, bez ohledu na to, kdo jaké náboženství následuje. Toto Světlo žije v srdci všech, v srdci každého muže, ženy a dítěte na Zemi. Spatřete Boží Světlo všude kolem vás.“

Přicházejíce blíže k tomu muži, byla tato vize překrásná pro jeho pohled a vyzařovala lásku všude kolem tohoto člověka, jehož jméno bylo Taranto, což znamená „Ten, který žije v míru“. Bůh Višnu podal užaslému muži medailon, na kterém byly vyraženy dávné symboly. Řekl tomu muži, Tarantovi, aby ukázal tento talisman obyvatelům vesnice, a že všichni, kteří spatří tento předmět, se setkají s milostí.

Muž šel zpět do své vesnice a jeho obličej i všechno kolem něho zářilo nadpozemským Světlem. Lidé se kolem něho začali shromažďovat, zatímco stál ve středu vesnice u studny, kam všichni přišli v té době načerpat vodu. Brzy se tam sešla celá vesnice. Muž držel medailon vysoko ve vzduchu, aby ho mohli všichni vidět. Najednou shora z oblohy pršela dolů na lidi bílá substance, podobná malým kouskům chleba. Tento chléb vypadal jako hostie ze Svatého společenství v křesťanské tradici. Všichni lidé zázračně zjistili, že jedna z těch hostií, padajících z nebe, spadla vždy každému jednomu do ruky.

Další zářivý paprsek přišel shůry a z tohoto zářivého Světla se objevila ruka držící stříbrný kalich, naplněný červenou substancí, připomínající víno. Tato ruka se pohybovala, spolu s paprskem Světla, ke každé osobě. Ruka Višnua dosáhla do ruky každé osoby, vzala oplatku a umístila ji na jazyk každého obyvatele vesnice. Potom Bůh nabídl každému nápoj ze stříbrného kalichu. Hlas Boha, Višnua, řekl nějakou mantru, když rozdával chléb a víno. Vesničané těm slovům nerozuměli, ale cítili jejich svatost a požehnání, které bylo uvnitř.

Když všichni obdrželi oplatku a víno z Višnuovy ruky, řekl hlas zevnitř Světla: „Hle, dnes jste byli svědky a měli jste podíl na Božím království, které k vám přichází z čistého srdce.“ ´To čiňte na mou památku´, tak řekl Kristus. Od tohoto dne se nezapomeňte modlit a zpívat Boží Jméno, abyste se mohli denně očišťovat a pak obdržíte Boží požehnání ve svém středu. A toto smísení světových duchovních tradic rozšířilo srdce a mysl těchto prostých vesničanů. A vyprávění tohoto příběhu v předvečer jeho výročí každý rok, zajistí inspiraci pro dosažení čistoty pro lidi z této vesnice, na tomto místě, na dlouhý čas i pro další generace.

Věříte, že jsou v této době mezi vámi Bozi? Je to tak, že v této době, v tomto čase, se kolem vašeho duchovního učitele, Šrí Swamiho Vishwanandy, dějí zdánlivě zázračné věci. Můžete vidět nebo slyšet o takových událostech, jako je vibhuti na obrazech, prsteny a medailony pro lidi se náhle zjeví v Jeho rukou, amrit stéká z předmětů, vytváří se posvěcená voda, murti se zjeví tak, že je vezme ze svého srdce. A větší než toto je, když vám pomáhá otevřít vaše srdce Božské Lásce a Světlu. Vždy buďte bdělí, protože „ti s čistým srdcem Boha viděti budou“. Tak je to psáno a tak to je!

Už jste Ho viděli, Boha vaší doby? Rozpoznáte Ho, když před Ním klečíte? Cítíte čistotu a Lásku, kterou vyzařuje v podobě briliantového Světla, viditelného třetím okem a zaměřeného skrze fyzické oči? Zažijte tuto Lásku, když jste v Jeho přítomnosti. Potřebujete pouze jednu věc – čisté srdce.

Mahavatar Babaji
Šampión celého lidstva


(Dopis Mahavatara Babajiho ze dne 29. března 2012 jsme převzali z blogu http://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.de/)

Překlad: Alandini /Č.R.

Žádné komentáře: