sobota 28. dubna 2012

Proč jsem řekl žák a neřekl jsem oddaný?

Krishna řekl v Gítě /Bhagavad-Gíta/ "Oblékl jsem se do této lidské podoby a neznalý si myslí že jsem jen člověk, protože prostě jen vidí zevnějšek".
Kdo porozumí, kdo může porozumět Satguruovi? Nikdo! Tak, když je žák připraven, Satguru manifestuje sám sebe a objeví se. Satguru přichází k žákovi. A Satguru nepřichází něco brát, protože Guru již realizoval jednotu s Božstvím, víte? Tak co potřebuje Satguru v tomto světě? Nic! Přichází dávat, vždy dávat, i když se zdá že si bere, skutečně: to co si užíváte je právě to co dává.
Dává ve třech formách. Za prvé dává jako Sankalpa, což je přes myšlenku. Za druhé dává jako Drishti což je přes vizi, zrak. Za třetí dává prostřednictvím Sparsha, což je dotyk. Prostřednictvím těchto tří forem Guru dává. Proč jsem řekl žák a neřekl jsem oddaný? Protože poté co jste prošli všemi těmito čištěními stanete se bhakta, stanete se opravdovým žákem. Nemusíte zůstat jen oddaným, ale můžete se stát žákem. Žák je ten, kdo získal milost Mistra. A milost Mistra je stejná jako Boží milost uvnitř. A ta milost je jako učitel. Řekněme, že jste naroubovali malou rostlinku na jinou. Vezmete dvě růže, dva různé druhy růží, a ty naroubujete dohromady. Ale když je zaléváte, zaléváte jen tu hlavní, ne? Takže učitel je hlavní rostlina. Cokoli prochází skrze učitele, to co je naroubováno na učitele tím dostane vše. To je důvod proč jsem také včera řekl - stanete se nádobou amritu. Nezůstanete prostě jen tím co jste, ale dosáhnete splnění životního cíle. Tak se milost Božství manifestuje do Gurua.

Guru dává sám sebe plně žákovi. Dává sám sebe plně oddanému. Co oddaný musí udělat, je být jako prázdná nádoba a přijímat vše.

Žádné komentáře: