pondělí 9. dubna 2012

Prostřednictvím Boží milosti...

Paramahansa Ramakrishna říkával: „Ti, kteří se považují za moudré, nejsou moudří, a ti, kteří se nepovažují za moudré, jsou ti nejmoudřejší.“
Víte, musíte pochopit pravdu, která je za tím. Vezměme například Mojžíše samého. Neznal toho mnoho, ale měl milost od Boha. Skrze milost Boží mu byla odhalena jeho mise, jeho dharma. Prostřednictvím Boží milosti mu byla odhalena jeho cesta a díky Boží milosti dosáhl vysokého stupně spirituality. Podobně i ve vašem životě. Ano, můžete usilovat, ale nespoléhejte na vaše úsilí, vždy spoléhejte na milost Boží. Tímto způsobem bude požehnáno vše, co budete dělat. Vše, co budete dělat bude perfektní, jelikož to nebudete vy, kdo to budete dělat – ne vy ve formě pýchy a ega. Tímto způsobem se lidé často zaměřují, snaží se, jak mohou nejlépe. Zkouší své maximum, přesto nic se neděje bez Boží milosti. Toto je jedna malá nápověda, která vám pomůže uvolnit vaše tlaky, které na sebe berete.
Je například tolik velkých světců, velkých jogínů, asketů, kteří meditují od rána do večera (meditují v Himalájích, že?). Stali se velkými askety díky mnoha letům pokání, díky mnoha letům modliteb a odříkávání Božích jmen. A přesto jsou pořád ještě daleko, zatímco prostý člověk venkovan, například Mojžíš, který přišel odnikud, Bůh ho prostě vezme a řekne: „Ok, vykonáš pro mne tuto misi.“ Podobně, když se podíváte na životy svatých, nebyli to příliš vzdělaní lidé, ale měli u sebe milost Boží. Díky ní měli plnou důvěru v Božství, že cokoli Bůh dělá, je pro jejich prospěch, pro jejich vlastní dobro. Takže, jestli vás Bůh zavolal na tuto cestu, pokud vám Bůh nebo vaše duše odhalila vaši cestu a vy cítíte tuto lásku, bezpodmínečnou lásku v sobě, pak se toho pevně držte, ať se děje, co se děje. Držte se, buďte silní! Když seberete svou sílu, Božství vám dá více energie, abyste se stali ještě silnějšími. Nikdy nepřestávejte cvičit, nikdy nepřestávejte žádat Boha o pomoc. Připravte se a připomínejte si vždy Boží lásku – ať jste kdekoli, ať děláte cokoli. Takto se stanete Láskou. Jaký je ten, který je osvícený? Mluvíme o osvícení, že? Nebo seberealizaci, co je to? Může mi to někdo říci? Řekněte mi prosím, nestyďte se! (Někdo: „Pamatování, kdo jsme.“) Ano, pamatování, kdo jste. Nejen pamatování, uskutečněte, kdo jste! Co znamená „realizovat“ kdo jste? Osvícení, kdo je světlo? Božství, že?
Osvícení znamená, že vyzařujete Božské světlo, když začnete vyzařovat Božské světlo, stanete se osvíceným.

Překlad Swarupini a Yadhava, ČR

Žádné komentáře: