čtvrtek 7. května 2015

"Opustťe Mayu" tak praví Giridhari Krišna.

Náš drahý Gurudev Sri Swami Vishwananda nás na Twitteru zahrnuje množstvím důležitých a krásných vzkazů... jeden vzkaz z nedávné doby byl podrobněji rozebrán i na blogu Virtual-Babaji-Vishwananda, zde je:


Když milujete druhé, Pán vyskočí z vnitřku vašeho srdce, takže si může plně užít lásku, kterou do něj sám umístil.
Jméno Narayanaya znamená vše - Nara a Ayanaya.
Nara má tři významy:
1. význam je Nirra, což znamená voda,
2. význam je Bhakti, jako Narada, což znamená ten, který rozdává oddanost a
3. význam je Nejvyšší tvůrčí princip, (Maha Maya), /kauzální matrix - matice, řetězec následků a příčin/

Ayanaya znamená útočiště, příbytek. 
Narayanaya tedy znamená útočiště u Nejvyššího tvůrčího principu (příbytek Maha Mayi), tedy ty, kteří mají v srdcích čistou bhakti.

(V kombinaci s tím co je sděleno výše, vážně uvažujte vzít si uvedené k srdci. Když to každý z nás pochopí a "vezme za své", a zanechá Mayu v popelnice naší historie, ožijeme v srdci, jako Božské vědomé bytosti. Swamini Lakshmi)

Pán Giridhari, sám Krišna, chrání a osvobozuje svého bhaktu
ze spárů Mayi
svojí kosmickou Maha (velkou) Mayou.

Žádné komentáře: