pátek 22. května 2015

Když Tě Bůh zavolá...

První úroveň pochopení sebe sama nastane, když si člověk uvědomí svou duchovní cestu, když najde svou duchovní cestu, získá tuto ohromnou… Lásku. 


To se stane jen když svou cestu najde. Jakmile jste svou cestu našli, objeví se tam veliká láska, která se probudí uvnitř vás. Na základě této velké Lásky vás Božství volá. Volá vaší duši, aby se s Ním stala opět jedním, aby se realizovala, duše vybuchuje láskou, jak se ve vás dusí, aby poznala víc a víc, dosáhla Ho víc a víc, pak se Božství manifestuje ve formě učitele. 
V této formě učitele vám pomáhá bezpodmínečnou lásku probudit.
Proto se Guruovi v tété formě říká Premaka. Protože Premaka probouzí prem, lásku ve vašem nitru, jakmile se tato láska probudí, víte, jaké to je. Láska je něco, co vždy lační mít víc a víc, opakem lásky je? (publikum: nenávist?) 
Ne, ne, není to nenávist… závist! Když člověk žárlí nebo je hrabivý, chce stále víc a víc, stejně jako v lásce, protože, když je probuzena čistá láska, chce víc a víc, jelikož je jako sopka, kde když je v zemi malá díra, co se stane? Všechna láva, všechno to, co je v nitru, co hoří tak velikou silou, chce ven, ne? Když si to najde malou dírku, tlačí se to skrze ni svou silou a tlakem, vyjde to na povrch a exploduje. Tak dochází k velkým vulkanickým erupcím, ale stejné erupce se dějí uvnitř člověka, když najde svou cestu a tuto lásku realizuje, dochází k explozi v nitru, a víc a víc a víc. 


To je zde na úrovni srdce (Swamiji ukazuje na srdce), ale stále je to svázáno myslí. Mysl chce pochopit co se děje, protože Božství ví, co se děje Jeho stvoření, ví, co se děje vaší duši. Vaše duše touží! Ale vaše mysl to zastavuje, a proto mnoho lidí začne duchovní cestu, ale v polovině si řeknou: „Pane Bože, jsem unavený“, znáte to, ne? Odchýlí se… nechají mysl, aby převzala kontrolu, ale pokud jsou trpěliví a počkají..., co se stane? 
Božství, Mistr na sebe vezme jinou formu, aspekt kterému se říká Svatchaka. V tomto aspektu Božství, v tomto aspektu učitele, pomáhá… Co je Svatchaka? (publikum: „proplesknout“ - smích)
Ne, ne proplesknout, ale vyčistit! Víte, jako zrcadlo, zrcadlo je velmi krásné, vaše duše má vše. Nezapomínejte, že ve skutečnosti je vaše duše součástí Boha, všechna náboženství tohle říkají, ale vy to neuvidíte, dokud se to… nevyčistí! Pak si řeknete: „Óh, podívejte, jak jsem krásný!“ Pak se zrcadla zeptáte: „Zrcadlo, zrcadlo, kdo je ten nejkrásnější?“ .
Takto bere Mistr na sebe formu Svatchaky, aby vyčistil všechny pochybnosti, veškerou negativitu z mysli. Mysl je něco, co se negativity velice drží.
Například, když se stane něco dobrého v životě člověka, je snadné na to zapomenout. Ale když se stane něco špatného v lidském životě, budete si to pravděpodobně pamatovat celý život, mám pravdu, ne? Taková je mysl, takže pro tohle vše, kvůli síle mysli, Mistr na sebe musí tento očistný aspekt vzít. 


To nastane když Mistr dává žákům testy, aby je připravil. Proč testy? Chodíte do školy, ne? Rok se učíte a na konci roku máte velkou zkoušku, u které buď projdete, nebo propadnete. Pokud propadnete, budete ji opakovat, pokud projdete, pokračujete dál. Zákon přírody je stejný a stejně tak je to se zákonem kosmickým. Když duše volá, přicházejí testy a test není nic špatného nebo něco strašného. Vlastně je to k posílení, abyste se připravili na obdržení toho, co je větší a co má přijít. Ve formě tohoto aspektu učitele, duše roste a očišťuje se od vší negativity. 

Když probíhá toto očišťování od negativity, a když se probudí důvěra, Guru na sebe vezme aspekt Vachaka, kdy Guru vnáší do žáka moudrost. Nepoužil jsem teď slovo vědění, protože vědění je omezené. Vědění, o kterém mluvíme právě teď, je omezené. Síla slova, ne kosmického slova, ale síla slova, které proneseme ústy, je omezená. Byla by dobrá jen k probuzení lásky a k touze po hledání. Pak, ve Vachaka, do člověka Mistr vnáší Božské vědění, 
vědění duše. 
V těchto třech aspektech vám dává lásku, pomáhá vám realizovat vyčištění veškeré negativity mysli a vnáší do vás Božskou moudrost. Pak rostete. 


Potom na sebe Mistr vezme další aspekt, který má člověka úplně osvobodit od všeho. Janardhaneshwara, to je jiné jméno Krišny. Když má člověk moudrost, vidí jen jednu věc, která je skutečností. Vše okolo, co můžeme pro mysl popsat slovy vně, je  „iluze“, ano. Za touto iluzí existuje jedna realita, která je skrytá, existuje jedna realita, která dává všem sílu a tato realita je také uvnitř vás. To je důvod, proč způsob, jakým Mistr nebo učitel vnímá věci, je rozdílný od toho, jak vnímají věci lidé, protože v tom není žádné posuzování. Člověk je svázán posuzováním skrze mysl. 
Skrze srdce může spatřit lásku, nejen lásku, ale bezpodmínečnou lásku. Takové jsou v rychlosti kroky, kterými se duše vyvíjí, jak duše získává pomoc a jak je duše zkoušena. 


Vlastně proto jsem na začátku řekl, že není náhodou, že všichni hledáte, protože vaše duše to manifestuje, vaše duše má, za mnoho životů, spálenu určitou sanskaru, a nyní pokračuje, dokud úplně nedosáhnete vašeho skutečného Já, dokud nebudete zářit tím, kdo jste, ne jako individualita, ale jako jednota, jako sjednocenost. 
V tomto krátkém čase se to zdá velmi snadné, ale trvá to svůj čas. Pro někoho to trvá roky, pro někoho to může být jen v několika sekundách nebo v několika minutách. Jak dlouho, to záleží na tom, jak moc se člověk dívá na věci srdcem ♥

 
(Překlad: Bhawani, Č.R. )

Žádné komentáře: