pátek 15. května 2015

Sri Swami Vishwananda vysvětluje, jak lidská mysl vytváří přírodní pohromy.

Včera (8. května) ve Shree Peetha Nilaya jsme se všichni zaradovali, když nás Sri Swami Vishwananda požehnal svou fyzickou přítomností během večerních modliteb a setrval s námi na krátký satsang, dal každému přítomnému v chrámu příležitost položit mu otázky. 


V posledních 10 dnech měl Sri Swami Vishwananda velmi nabitý program akcemi v zahraničí (7 dní v Jižní Africe a 3 dny v Londýně), takže jsme mysleli, že by si mohl, před akcemi dalšího intenzivního víkendu ve Shree Peetha Nilaya, který zahrnoval daršan a dvoudenní Maha Lakšmí Yagnu, po zásluze odpočinou. Naopak, znovu a znovu, Sri Swami Vishwananda každému ukazoval, že Bůh na sebe zapomene a stává se služebníkem pro Jeho lásku k lidstvu. 


Během satsangu Sri Swami Vishwananda poskytl velmi zajímavé odpovědi na několik věcných dotazů (viz. úryvky níže)

Dotaz: 
Drahý Swamiji, mohl bys nám prosím říci o spojitosti mezi našimi myšlenkami a počasím, při konkrétních pohromách na Zemi, jako je ta, co se stala nedávno v Nepálu. Je spojená s naší myslí?
Ano, mysl má na přírodu ohromný dopad. V dnešní době, vidíte, jak mysl lidí funguje. Lidské bytosti zapomněly, že jsou Atma. Samozřejmě, Atma není něco, co můžete snadno vnímat. Musíte pro dosažení takové úrovně vnímání něco udělat. Proto to lidem přijde obtížné, protože dnes je vše k dostání jen jedním dotykem tlačítka. Potom, co se stane mysli? Místo toho, aby se stala pozitivní, se sama degraduje, protože vše se stává tak lehkým, že abychom něco udělali, nemusíme mysl používat. Takže, mysl se automaticky stočí k negativitě. 

Mysl je jako magnet, a čímkoliv mysl krmíte, tím se stává. Tak se automaticky, když běhá za negativitou, stane negativní, protože to je to, k čemu je přitahována. Pak přitahováním negativity, co se stane vašemu vnitřnímu potencionálu, kreativní energii, kterou vám Bůh dal? Myslíte, že vytvoříte něco pozitivního? Ne, nemůžete čekat, že lidé kolem vás budou veselí a šťastní. Vaše vibrace se odráží na lidi kolem vás. Oni také cítí vaši negativitu a podílejí se na ní. To je způsob, jakým se mysli navzájem intoxikují. 
Takže, vaše negativita se také odráží na lidech kolem vás. V globálním meřítku, dokonce pokud to začne pouze jedním člověkem, dosáhne to masy lidí, a následkem všech lidí dohromady skutečně ovlivňuje přírodu, vyvolává to, co vidíte dít se dnes ve světě. Příroda je Prakriti Shakti a vy jste součástí přírody, ne? Na druhou stranu, pozitivita jednotlivce se také odráží na přírodě, ale lidé být pozitivní nechtějí. Lidé nechtějí vidět dít se pozitivní změny, protože jsou tak šťastní, když vidí dít se věci negativní. 

Kdo je zodpovědný za to, co se nedávno stalo v Nepálu?
Je to lidstvo. Bylo řečeno, že v roce 2009 bylo pobito 250 000 nevinných zvířat. Jak z toho může vzejít cokoliv pozitivního? Příroda se musí vyvážit, když se přírodě stane jakýkoliv čin agrese nebo krutosti. Nemyslete si, že ta zvířata, která byla povražděna, si vesele řekla: „Ó, jdeme na porážku jako obětina pro Božskou Matku! Jupí! Jupí!“ Ne! Ona trpěla! A myslíte si, že toto utrpení končí tím, že zvíře zemře? Ne, nekončí. Apelovala na Matku. A vidíte, Matka, pro kterou ti lidé tu oběť vykonali, je jako Maha Kali. Maha Kali není jemná, že? Oplácí stejně. Takže se takovým způsobem příroda vybalancovala. Takto nemůžeme čekat, že se celý svět teď změní, ale můžete změnit sebe. 

Změníte-li se, bude to mít vliv na všechny kolem vás a to bude mít vliv na samotnou přírodu, protože jsme všichni dohromady propojeni. Existuje proud Božské energie, která nás všechny spojuje. Proto má mysl veliký dopad na přírodu. Můžete to vidět i ve vašem vlastním životě: když se cítíte zoufale, vše kolem vás se stane zoufalým, dokonce i lidé, kteří vám přijdou do cesty, jsou zoufalí, protože je přitahujete. Ale když jste šťastní, vše je dobré a dokonce se věci, které se zdají v nepohodě, změní v dobré. 


Mysl byla dána ne k tomu, aby setrvávala na věcech, které jsou omezené, ale aby dosáhla něčeho většího uvnitř vás. Stane se tak díky kontrolování smyslů, že dosáhnete kontroly mysli a pak se tím změní i vaše povědomí a vy realizujete svou jednotu se vším, jednotu se samotným Bhagavanem. Protože tím, že je On všudypřítomný, je přítomný ve všem, v každém atomu. Takže, jakmile Ho vnímáte ve vás, vnímáte Ho ve všem. 


(překlad: Bhawani, Č.R.)

Žádné komentáře: