úterý 26. května 2015

Simply Meditation u nás.

Začátkem tohoto roku představil Sri Swami Vishwananda světu nové logo Bhakti Margy. Jak již asi mnozí víte, na vnějších okvětních lístcích loga je řada log a symbolů představující různé aspekty Bhakti Margy. Mimo loga Atma Kriya Yogy, OM Healingu a Mantra Projektu zde najdete i logo Simply Meditation, která patří mezi hlavní metody a postupy, které byli Swamijim lidstvu dány během prvního desetiletí Bhakti Margy.
Simply Meditation není v České Republice úplně neznámá - představila se zde již v roce 2011, ale stála trochu v pozadí. Zdá se, že teprve s příchodem Nové éry ve světě i v Bhakti Marze, nastal ten správný čas dostat techniky Simply Meditation do širšího povědomí lidí.


Pojďme si tedy přiblížit více podstatu Simply Meditation/Simply Meditace…

Simply Meditation přinesl světu Mahavatar Babaji a Sri Swami Vishwananda. Představuje soubor technik, které již mnoho let mimo jiné nabízí svým klientům The Hale Clinic v Londýně, jako jedna z předních a uznávaných alternativních institucí na světě.
Meditace, sama o sobě, je starověkým postupem, který se používá již celá tisíciletí k uvolnění fyzického těla, ke zklidnění emocí, utišení mysli, otevření se vyššímu chápání a poznání naší pravé podstaty. Nelze si nevšimnout, že žijeme ve světě, který se rychle mění. Mnoho lidí si v současné době uvědomuje, že ve svém životě chtějí něco víc než materiální pohodlí a finanční úspěch. S postupujícím technickým a technologickým rozvojem jsme vystavováni působení mnoha různých stresujících faktorů. Důsledky stresu potom často pociťujeme jako únavu, úzkost, napětí či nepříjemné pocity. Jedním ze stresujících faktorů v naší současné společnosti je nedostatečná znalost sebe samých, v důsledku malého množství času stráveného o samotě a rozjímání. A přitom nejúčinnější způsob, jak se zbavit stresu, je každodenní pobývání v tichu v našem nitru.
Mnoho z nás je nyní motivováno silnou vnitřní touhou prožít ve svém životě opravdovou radost, rovnováhu, harmonii a bezpodmínečnou lásku. Jakmile se pomocí meditace přeladíme na vyšší frekvence, můžeme všechny výše uvedené skutečnosti automaticky zažívat. S pomocí technik Simply Meditation se naučíme kultivovat a oživovat potenciál otevřeného srdce a klidu mysli.

Je takřka všeobecně známo, že na náš život mají mimořádný vliv naše myšlenky a naše vnitřní dialogy. Mnohdy ale nejsme schopni ten neustálý proud vnitřního dialogu ve své hlavě zastavit, a tak se stáváme vězni svých myšlenek. Většina lidí považuje za velmi náročné vypnout onu neustálou mentální diskusi, která denně takřka nepřetržitě probíhá v jejich mysli. SM nás učí zacházet se svojí chaotickou a konfliktní myslí tak, abychom se spojili s místem v sobě, kde panuje opravdový klid a rovnováha. Simply Meditation pomůže všem, kdo hledají cestu, jak se naučit umění klidu mysli; jak své myšlenky „spoutat“ v jeden svazek a ten zaměřit na Boha.

Techniky Simply Meditation jsou pozváním k odhalení hlubšího života a vnitřního bohatství, které může proměnit všechny stránky vašeho života. Pravidelné praktikování SM povede k tomu, že začnete žít celým svým srdcem. Stanete se vědomým účastníkem uzdravování svého těla, zklidňování mysli a otevírání srdce. Odhalíte, že pokoj, pocit posvátna a klid nespočívají někde za vzdáleným horizontem, ale jsou tady a teď – v životě, který právě prožíváte. Změna, kterou díky praktikování SImply Meditation projdete, bude mít nevyhnutelně vliv na podstatu vašich vztahů, na vaši kreativitu a kvalitu života, který prožíváte. Prospěch z dosaženého klidu nebude ale jen váš osobní. Celý svět volá po větším porozumění, soucitu a pokoji… 
SM je v dnešní uspěchané době milým a časově nenáročným prostředkem k ponoření se do našeho nitra. Účinky Simply Meditation účinky je možné pocítit ihned, ať už jsme v meditaci zkušení či právě začínáme. Soubor technik je přizpůsobený moderní době a dnešnímu člověku. Skládá se z dechových cvičení, meditace, muder, vizualizace a práce s mantrou. 

Meditační techniky Simply Meditation tedy pomáhají: 
  • uvolnit mysl i tělo 
  • získat kontrolu nad našimi negativními vnitřními hovory 
  • otevřít se našemu vnitřnímu vedení. 
  • zvýšit schopnost zvládat stresující situace. 
  • zlepšit zdraví, posílit vitalitu a pocity celkové pohody. 
  • nastolit v našem životě klid a mír. 
  • zlepšit schopnost řešit problémy. 
  • zbavit se negativních pocitů a zvládat je efektivněji a konstruktivněji. 
  • předcházet negativním reakcím a následkům stresu v budoucnu. 
Největším přínosem Simply Meditation ale je zkušenost bezpodmínečné lásky, radosti a blaženosti!

Techniky Simply Meditation jsou vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří již praktikují nejvyšší stupeň jógy – Atma Kriya Yógu (AKY). Moje osobní zkušenost je taková, že AKY  vede k velkým osobním a životním změnám, které nemusí vždy být lehké zvládat. Techniky SM vám pomohou těmito změnami snáze projít.
Techniky Simply Meditation vyučované na kurzu je jednoduché následovat a lehké praktikovat. Užitek pocítíte téměř okamžitě a vyžaduje to jen 5 -10 minut denně.

Natarani
SMCC /koordinátor Simply Meditation pro Českou Republiku/

Nejbližší termín pro kurz SM je 6. 6. - 7. 6. 2015 v Praze. Více informací najdete v přiloženém letáku nebo kontaktujte Natarani na: 
(pro zvětšení letáčku prosíme klikněte na obrázek)


Žádné komentáře: