neděle 24. dubna 2011

Kristus je vzkříšen ! Hymna Paschal TroparionChrist is risen!

Христос воскресе!

CristoV Anesth!


Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and on those in the tombs bestowing life!


Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав!


CristoV Anesth ek nekrwn,
qanatw qanaton pathsaV,
kai toiV en toiV mnhmasi,
zwhn carisamenoV!

--------------------------------

Kristus se zrodil z mrtvých,
smrtí smrt překonal
a jsoucím ve hrobích,
život daroval!


Žádné komentáře: