čtvrtek 7. dubna 2011

Tulipánová cesta Swámího Vishwanandy Holandskem

Darshan v Amsterdamu

První Darshan na „tulipánové cestě“ Holandskem se konal 2. dubna v teozofickém kostele v Amsterdamu.

Kostel byl obsazený do posledního místečka a nálada byla nádherná.

Swámijí hovořil, jak by tomu mohlo být jinak, o Lásce. Mimo jiné řekl, že srdce (srdeční čakra) ani jinak nemůže, nežli být otevřené !

Darshan v Bruegge

3. dubna byl Darshan v Bruegge. Od šesti hodin ráno jsme byli všichni na nohou, vypráví Drishti. Po třech hodinách jízdy pak následovala na místě příprava hudebních nástrojů a zvukového zařízení sálu, soundcheck, vstup hostů, a příchod Swámího: Darshan.

Swámí nás trošku zaskočil: Přišel brzy a šel do sálu, třebaže se ještě zpíval Guru Stotram a jeho Paduká byly obětovány květiny – toto bylo krátce přerušeno, Swámíjí se usadil na svém místě a vše pokračovalo dál.....zdá se, že tyto malé šibalské vsuvky miluje...

Později začal velmi uvolněný darshan pro cca. 200 hostů.

Na závěr odešel Swámí do jednoho privátního domu provézt Yagnu.

Abishekam a Darshan v Maastrichu

4. dubna odpoledne celebroval Swámí Vishwananda Shiva Lingam Abishekam. Byl tu i Krishna;-)

Swámí Vishwananda řekl při večerním Darshanu:

Za týden jsou narozeniny Pána Rámy. (Ram Navami). V tomto čase se má recitovat Rámovo jméno. Pán Ráma je inkarnací soucitu. Přišel před 10.000 lety, aby nás učil, že poctivým vykonáváním našich povinností můžeme dosáhnout Božství. Věř tomu, že Bůh tě postavil nyní a zde na správné místo, abys Ho uctíval a je na tobě, abys Ho sám v sobě hledal.“


Satsang v Den Haagu


5. dubna se konal v Den Haagu v chrámu Krishny Satsang.

Předtím poskytl Swámíjí radio-interview. Dostal mnoho otázek, také o materializaci a moderátor se ho ptal (live), zdali by mu mohl něco materializovat. Swámijí mu vysvětlil, že to má vždy nějaký důvod, když někomu něco dá a dále se k tomu nevyjádřil. Později, po ukončení rozhovoru materializoval přece jen něco pro moderátora. Ten zůstal stát s otevřenými ústy, zapnul okamžitě znovu mikrofon a podal velmi vzrušeně zprávu o tom, jaký zázrak právě zažil.

Návštěva kostela v Liege


Swámí Vishwananda se zastavil na zpáteční cestě z Maastrichu v Liege.

Zde byl sv. Lambert (635 – 705) maastrichským biskupem.

Žádné komentáře: