pátek 22. dubna 2011

U nohou Otce


U nohou Otce
Velký pátek, kaple Shree Peetha Nilaya Springen, Německo, 10. dubna 2009
Výňatky z promluvy Swámího Vishwanandy
po čtení z Písma Svatého

Takže v tomto čtení z evangelia můžete vidět ukřižování Ježíše, ale On dal před samotným ukřižováním svým žákům spoustu přikázání. Přikázání, které dal svým žákům a které bylo nade vším, bylo přikázání milovat. Jak dlouho mluví o Lásce v tomto krátkém úseku? Mnohokrát, ne dvakrát, ale On tu mluví o Lásce mnoho, mnohokrát. On také představoval ne-dualitu našeho Já, ukazoval, jak být Jedno s Otcem. Protože jsme vázaní na dualistický aspekt našeho těla, jsme omezení. On dokonce řekl, že „Ti, kdo Mě milují, jsou se Mnou a Já s nimi a oni jsou s Otcem a Otec je s nimi.“ Je to tak, že On je s Otcem a Otec je s Ním, není tam dualita. Znamená to, že když milujete, jste s Otcem Jedno. Ale my velice často slovo Láska považujeme za samozřejmost.
Jsme jako malí Jidášové. Víte, jako někdo, kdo miluje Boha pro Jeho dary, kdo miluje Boha vždycky jen kvůli něčemu. Kolik času skutečně milujete Boha jen proto, že je váš zájem Ho milovat a nic nežádáte? Vždycky Boha o něco žádáte, ale On není ničím omezený, On neříká, že nemáte nic žádat. On říká, abyste žádali, ano, skutečně žádejte to, proč tu jste. A to, proč tu jste, je Realizace Lásky. A když realizujete tuto Lásku, která je uvnitř vás, přesáhnete všechno a stanete se Jedním. Není žádná dualita, která vás odděluje od Otce....
.... Čím více budete postupovat ke Světlu, ostatní budou žárlit, protože každý chce ve skutečnosti uvnitř něco takového.
Každý chce být s Otcem. Každý chce být blízko Božství, ale oni zatím neměli tu snahu. Oni nechtějí změnit svůj život, chtějí mít všechno snadno a zdarma. A tak když tohle chcete skutečně a upřímně, potom k sobě buďte skutečně upřímní a požádejte Otce. Požádejte Boha a budete to mít. Je to snadné....

....Umývání nohou není ve skutečnosti součást židovské tradice. Je to velmi hinduistické – umývání nohou, abychom prokázali pokoru. Ale Ježíš také řekl, že to není jen o tom, jak umýt své tělo zvnějšku, ale že je to především naše nitro, které musíme očistit. Všechny orgány, které jsou uvnitř našeho těla, jsou zastoupeny na chodidlech. Proto se spolu s umýváním nohou budete očišťovat zároveň uvnitř.

Chodidla, můžete poznat, jak jsou důležitá. Když přijdete do hinduistického chrámu, první věc, kterou uvidíte, jsou chodidla Božstev. První věc, kterou uděláte, je to, že se pokloníte u Jejich nohou. Když přijdete za Mistrem, pokloníte se u Jeho nohou. Tak se klaníte té velikosti, klaníte se vnitřnímu Božství, klaníte se Otci uvnitř Učitele. A to je to, co říkal Kristus. Říkal to slovo od slova. Já k tomu dokonce nemám co říct. Nemám k tomu žádný další komentář.
Všechno je tak jasné, o této ne-dualitě Božství uvnitř osob a také je to jednoznačná cesta k realizaci Boha, k Sebe-realizaci, nebo jak to chcete nazvat. Ale nedosáhnete realizace Boha, Sebe-realizace, s pýchou. Nedosáhnete toho, když budete domýšliví. Dosáhnete toho pouze s pokorou a On řekl: Lidé budou proti mně. Vy víte, kam jdete a proč. Tak o tom meditujte.

Buď sláva Otci, Synu a Duchu svatému, nyní a na věky věků. Amen.

(Překlad z knihy JUST LOVE: Alandini/Č.R.)

Žádné komentáře: