úterý 26. dubna 2011

Video: Arati pro Sri Swamiho VishwananduÁRATI


Om Jaya Jagadisha Hare

Swami Jaya Jagadisha Hare

Bhakta Janon Ke Sankata (2x)

Kshana Me Dúra Kare

Om Jaya Jagadisha Hare


Jo Dhyáve Phala Páve

Dhukha Binase Mana Ká

Swami Dhukha Binase Mana Ká

Sukha Sampatti Ghara Áve (2x)

Kashta Mite Tana Ká

Om Jaya Jagadisha Hare


Máta Pitá Tuma Mere

Sharana Grahun Main Kisakí

Swami Sharana Grahun Main Kisakí

Tuma Bina Aura Na Dúja (2x)

Ashta Karun Me Kisaki

Om Jaya Jagadisha Hare


Tuma Púrana Paramátma

Tuma Antarayami

Swami Tuma Antarayami

Parabramha Parameshwara (2x)

Tuma Sabke Swami

Om Jaya Jagadisha Hare


Tuma Karuná Ke Ságara

Tuma Pálana Karatá

Swami Tuma Palana Karatá

Main Sevak Tuma Swami (2x)

Kripá Karo Bharatá

Om Jaya Jagadisha Hare


Tuma Ho Eka Agochara

Sabake Pránapati

Swami Sabake Pránapati

Kissa Vidhi Milun Dayámaya (2x)

Tumako Main Kumatí

Om Jaya Jagadisha Hare


Dínabandhu Dukha Hartá

Tuma Rakshaka Mere

Swami Tuma Rakshaka Mere

Karuna Háta Barháo (2x)

Sharana Pará Tere

Om Jaya Jagadisha Hare


Vishaya Vikára Mitháo

Pápa Haro Deva

Swami Pápa Haro Deva

Shraddha Bhakti Barháo (2x)

Santana Ki Sevá

Om Jaya Jagadisha Hare


Tana Mana Dhana Kuch Hain Tera

Swami Saba Kuch Hain Tera (2x)

Tera Tujhko Arpana (2x)

Kya Láge Merá

Om Jaya Jagadisha Hare


Om Jaya Jagadisha Hare

Swami Jaya Jagadisha Hare

Bhakta Janon Ke Sankata (2x)

Kshana Me Dúra Kare

Om Jaya Jagadisha Hare


Om Jaya Jaya Jagadisha Hare.............


Žádné komentáře: