úterý 12. dubna 2011

RAM NAVAMI

Dnes slavíme narozeniny Pána Rámy!

„Pán Ráma je inkarnací soucitu. Přišel před 10.000 lety, aby nás učil, že poctivým vykonáváním našich povinností můžeme dosáhnout Božství. Věř tomu, že Bůh tě postavil nyní a zde na správné místo, abys Ho uctíval a je na tobě, abys Ho sám v sobě hledal.“

Swámí Vishwananda.

Ráma nebo Rám, je podle hinduistického učení sedmá inkarnace hinduistického Boha Vishnua. Je vzdělaný, krásný a obdarovaný všemi královskými vlastnostmi. Jeho příběh vypráví indický hrdinský epos Ramayana. Popisuje Rámovo vyhnanství do samoty lesa a jeho vítězství nad Ravanou, poté, když unesl jeho choť Situ na Lanku (dnešní Sri Lanku). Významným pomocníkem v tomto boji byl opičí Bůh Hanuman.

Ráma byl nejstarší ze čtyř synů krále Dasharatha. Zvítězil v lukostřelbě na dvoře krále Janaky (kde jako jediný učastník dokázal napnout luk Shivy), setkal se tam se Sitou a oženil se s ní. Pod nátlakem jeho nevlastní matky byl Ráma poslán do vyhnanství v lesích, kam jej doprovázeli dva lidé: jeho bratr Lakshmana a jeho choť Sita. Dasharatha rozkázal, že Ráma musí žít 14 let ve vyhnanství.

Rámovy narozeniny Ramnavami jsou významným hinduistickým svátkem. Tento spadá na 9.den dorůstajícího měsíce v měsíci Chaitra (březen/duben).


V minulém roce při Ram Navami hovořil Swámí Vishwananda o účinnosti jména „Ráma“.

"Jméno RÁMA je velice mimořádné. Protože se říká, že při pouhém opěvování jména Rámy, když někdo na konci života zpívá Boží jmého, bude osvobozen od koloběhu života a smrti. A proto se toto jméno nazývá také Taraka Mantra, což je mantra, která někoho může osvobodit. Proto také vidíte v hinduistické tradici, že když někdo umírá, zpívá se jméno Rámy „Šrí Rám Šrí Rám Šrí Rám“.

Jméno Rámy samo o sobě je celek dvou Božích jmen, což jsou RA, které je vyjmuto z „OM NAMO NARAYANAYA“ a MA pochází z „OM NAMAH SHIVAYA“. Takže z kombinace OM NAMO NARAYANAYA a OM NAMAH SHIVAYA vzniká jméno RAMA.

Tato mantra není snadná k opěvování, pokud jsi se v tom do chvíle umírání necvičil. V době úmrtí jsi velmi často tak závislý na světě, na věcech nebo lidech, že osvobodit se, i když si jsi sám dobře vědom toho, že by ses neměl znovu narodit, je těžké. Protože ta síla, která je v tu chvíli vytvořena, je tak silná, že když nemáš Boží jméno, poslední podoba, kterou máš na mysli, do té se narodíš.“

Žádné komentáře: